TIDSSKRIFTET FILM / FILM MAGAZINE

TIDSSKRIFTET FILM / FILM MAGAZINE

Tidsskriftet FILM udgives ikke længere. Den sidste udgave udkom i november 2015 / FILM has ceased publication. The last edition of the magazine came out in November 2015. 

Gennemgå arkivet / Go through the archive

FILM#1-10 kan læses på Det Danske Filminstituts bibliotek / FILMS#1-10 can be read at The Danish Film Institute's library.