Første verdenskrig 1914-18

I forbindelse med EU-projektet EFG1914 har Det Danske Filminstitut digitaliseret over 50 timer film fra årene 1914-18. Herunder ses et udvalg som fremhæver centrale temaer og begivenheder fra krigen.

Om EFG1914

EFG1914 var et samarbejde mellem europæiske filmarkiver med en målsætning om at digitalisere og tilgængeliggøre filmisk og ikke-filmisk materiale relateret til Første verdenskrig.

I forbindelse med EU-projektet EFG1914 har Det Danske Filminstitut digitaliseret over 50 timer film fra årene 1914-18. Herunder ses et udvalg som fremhæver centrale temaer og begivenheder fra krigen.

1914 Den danske Marine

Danmarks flåde kom aldrig i krig, men et af krigens vigtigste søslag fandt sted ved Jyllands kyst. I klippet ses optagelser fra en dansk flådemanøvre. Mange film fra perioden fremviser den nationale militære kapacitet. 

 

 

1914 Europas Krigsforberedelser

Ingen havde ventet at verdenskrigen ville få det omfang og den længde, som den fik, men krigsudbruddet kom ikke som et lyn fra en klar himmel, men snarere som kulminationen på en række territoriale ambitioner fra stormagternes side. Ikke mindst var både kendte og hemmelige alliancer mellem stormagterne med til at eskalere konflikten.

 

1914 Sarajevo, første verdenskrigs udbrud

Balkan besad lunten, der kunne sætte hele den europæiske krudttønde i brand. Serbiens centrale stilling i konflikten var således velkendt og der kan spekuleres i, hvor bevidste og aktive alliancepartnerne Rusland, Frankrig og England rent faktisk var i at fremprovokere krigsudbruddet.

 

1915 Den tyske Vestfront

Tyskland kom til at kæmpe på flere fronter samtidigt: "Dette var præcis, hvad de forskellige statsmænd i Frankrig og Rusland forestillede sig, da de lavede deres alliance og tillige forsøgte at involvere briterne: en europæisk krig, hvor Tyskland ville blive konfronteret med tre fjender på samme tid. På grund af alliancens overlegenhed overfor Tyskland, ville tyskerne uden tvivl tabe en sådan krig, hvormed Frankrig kunne vinde Alsace-Lorraine tilbage, Rusland ville få adgang til Middelhavet [...] og briterne ville slippe for en konkurrent, der truede med at blive stærkere end dem både økonomisk og politisk. Motiverne for landene i samarbejdet var nemme at få øje på." (J.H.J. Andriesen, 1. Verdenskrig i billeder, Forlaget Globe 2011).

 

1915 Den tyske Østfront

Tyskland avancerede hurtigt på østfronten og havde snarere overvurderet end undervurderet den russiske kapacitet. 

 

1916 Canadiske Tropper i Skyttegravene

Verdenskrigen udspillede sig i vid udstrækning i skyttegravene, hvor fronterne kun flyttede sig i mindre udstrækning. De stærkt befæstede stillinger var medvirkende til at trække krigen i langdrag.

 

1917 Dansk Feltartilleri

Dansk feltartilleri var i beredskab gennem hele krigen. Her ses de under en øvelse. Hvorvidt det danske militær var af den styrke, som forsøges formidlet og fejret i filmene, blev heldigvis aldrig afprøvet.
 

 

1918 Britiske Marineflyvere

Optagelser fra en skole for britiske marineflyvere. Første verdenskrig var den første krig, hvor luftvåben havde afgørende indflydelse. Især ubådsjagt var vigtig for den britiske marine, da forsyningsvejene var af central betydning. 

 

1918 Italienske Tropper i Alperne

Krigen udspillede sig i alt slags terræn. I denne film ses italienske alpetropper under befæstning af bjergtoppe i alperne. 

 

1918 Sovjetisk Propagandatog med Trotski

Revolutionen bryder ud i Rusland i 1917 og i marts 1918 slutter Rusland fred. Revolutionen benyttede de såkaldte agit-tog/propagandatog, som brugte det russiske jernbanenet til at sprede revolutionens budskab til selv de fjerneste egne. 

 

1919 Fredsaftalen underskrives i Versailles

Afslutningen af første verdenskrig regnes fra våbenstilstandens ikrafttræden på vestfronten 11. november 1918. Tyskland havde forinden sluttet fred med Lenins Rusland 3. marts 1918. Med aftalen afsluttedes kampene på østfronten. Tyrkerne og Østrig-Ungarn havde på dette tidspunkt også indgået en våbenstilstandsaftale med Ententen.

 

Fra Afstemningen i Sønderjylland, 2. Zone, 14/3-1920

Afstemningen i 1. Zone, var blevet afholdt den 10. februar 1920, hvor der blev flertal for tilknytning til Danmark. Valgresultatet i Zone 2 endte med fortsat tilknytning til Tyskland.