Aktindsigt

Anmodning om aktindsigt

Alle kan søge aktindsigt i dokumenter, der er indgået til eller oprettet af Det Danske Filminstitut som led i administrativ sagsbehandling. Ved behandling af en aktindsigtsanmodning foretages en vurdering af, om der er oplysninger eller dokumenter, der er undtaget aktindsigt i henhold til offentlighedsloven eller anden lovgivning, fordi de indeholder fortrolige oplysninger, eksempelvis oplysninger om private forhold og drifts- og forretningsforhold. 

Anmodning om aktindsigt sendes til:

En anmodning om aktindsigt kan fremsættes over for Det Danske Filminstitut pr. e-mail. Anmodningen skal som minimum indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres og angive det tema, sagen eller dokumenterne vedrører.

Ved fremsendelse pr. e-mail skal anmodningen i alle tilfælde sendes til Det Danske Filminstituts hovedpostkasse dfi@dfi.dk.

Svartider

Aktindsigtsanmodninger modtaget i DFI registreres som udgangspunkt samme dag, som de modtages.

Såfremt din anmodning vedrører et begrænset antal dokumenter og i øvrigt er af simpel karakter, kan du forvente en svartid på 1-7 arbejdsdage. Hvis anmodningen undtagelsesvis ikke kan imødekommes inden for 7 arbejdsdage, vil du modtage besked herom.

Hvis den sag, du anmoder om aktindsigt i, vedrører et større antal dokumenter og/eller i øvrigt har en indholdsmæssig kompleksitet, kan svartiden være længere end 7 arbejdsdage. I disse tilfælde vil DFI give dig besked om, hvornår du kan forvente at modtage endeligt svar.

Spørgsmål om aktindsigt kan rettes til fuldmægtig Aida Hassouna pr. e-mail aidah@dfi.dk