Om Filminstituttets mangfoldighedsindsats

Siden 2013 har Filminstituttet arbejdet for at sikre, at dansk film opretholder sin brede kulturelle betydning og afspejler befolkningen. Det forudsætter en mangfoldighed af stemmer i de film vi oplever. 

Filmiske fortællinger låner os et andet blik. Vi får indsigt i andres erfaringer med at være menneske i verden. Vi spejles, udfordres og stimuleres til fælles samtale i et levende demokrati. 

I samarbejde med filmfaglige organisationer og filmskabere står Filminstituttet bag en række målrettede initiativer, for at skabe forandring hvor der er behov. Ligesom vi jævnligt udgiver datarapporter der belyser hvordan mangfoldigheden har det på settet, i filmene og blandt publikum.
Indsatsen har udviklet sig over årene, først var fokus på sammensætningen socialt/geografisk og derpå kønsmæssigt. Udviklingen viser det går fremad på flere områder, mens der er stilstand eller tilbagegang på andre. Det er et dynamisk felt med store udsving over årene, hvilket kalder på vedholdenhed og en fortsat udvikling af indsatsen.

Fra 2023 er indsatsen bredt ud til at omfatte diversitet og inklusion bredt set. Ambitionen er at tilvejebringe data der belyser mangfoldighed på flere parametre og at understøtte initiativer der kan skabe forandring går på tværs af uddannelser, støttesystem og branche.

Den aktuelle indsats løber i to spor:

1. Hurtig handling

  • Støtte til en ordbog om mangfoldighed for film- og tvbranchen
  • Støtte til outreach-program ved Filmtalent Danmark
  • Etablering af en obligatorisk mangfoldighedsopgørelse for støttemodtagere

2. Langsigtet forandring

  • For sikre vedvarende forandring har vi taget initiativ til et analysearbejde, hvor en række barrierer afdækkes. 
  • Vi har bedt forskere og erfarne på feltet belyse aktuelle udfordringer
  • Vi har udpeget de største udfordringer og samlet branchen til idégenerering om konkret løsninger. 
  • Der udvikles en handlingsplan i første del af 2024 med nye initiativer i samarbejde med filmbranchens beslutningstagere.

Kontakt

Kirsten Barslund
Projektleder
Tlf. +45 3374 3526
kirstenb@dfi.dk

Anders Budtz-Jørgensen
Kommunikationsmedarbejder
Tlf. +45 3374 3528
andersbj@dfi.dk

Mangfoldighed på Filminstituttet

Filminstituttet som organisation medtænker mangfoldighed i alle relevante aktiviteter, som middel til dynamik, kompleksitet og kreativitet.

Indsatsen omfatter et værdigrundlag og fælles mål og samarbejder på tværs af fagligheder, brancher, kulturer og grænser i støtten, formidlingen og indsamlingen af filmiske fortællinger.

Filmstøtte

Filminstituttets støtteordninger administreres af støttetildelere, ansat som konsulenter eller i redaktioner.

De vurderer de indkomne ansøgninger og tager beslutning om tilsagn eller afslag.

Siden 2017 har støttetildelere ved Filminstituttet gennemgået en obligatorisk undervisning, med såvel viden om bias og træning i at kende og udfordre egne bias og mønstre.

Indsatsen har medført et øget fokus, dialog og ændrede arbejdsgange.