Charter for etnisk mangfoldighed

Nedenstående fælles branchecharter har opbakning fra en bred film- og tv-branche.
Charteret danner baggrund for en række tiltag, der skal medvirke til at styrke mangfoldigheden i dansk film.