Aktuelle markedstendenser

Hent publikation

En gennemgang af trends og tendenser set i lyset af digitaliseringen af de danske biografer og streaming-tjenesternes indtog på markedet
/ September 2013