Privatlivspolitik og behandling af personoplysninger på Filminstituttet

Når du ansøger om støtte til et projekt, benytter vores hjemmeside eller skriver til os, registrerer og behandler Filminstituttet oplysninger om dig. 

Filminstituttet har pligt til at oplyse dig om, at vi behandler dine personoplysninger. Du har krav på at blive oplyst om følgende:

 • Vores kontaktoplysninger
 • Hvorfor vi behandler dine personoplysninger og retsgrundlaget herfor 
 • Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver 
 • Hvem der eventuelt modtager dine personoplysninger 

Læs mere om privatlivspolitik og behandling af personoplysninger på Filminstituttet herunder:

Databeskyttelsesrådgiver 

Har du spørgsmål til Filminstituttet behandling af personoplysninger, eller ønsker du at gøre dine rettigheder gældende kan du kontakte Filminstituttets Databeskyttelsesrådgiver på informationssikkerhed@dfi.dk  

Bemærk at din henvendelse ikke bør indeholde følsomme eller fortrolige personoplysninger. 

Hvem modtager dine personoplysninger

Filminstituttet videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Filminstituttet. Hvis vi gør brug af databehandlere, overlader vi dine personoplysninger til dem, idet de foretager behandling af personoplysninger på vores vegne. 

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i en sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige. 

Nogle af de oplysninger vi har om dig, bruger vi til ledelsesinformation og statistik. Det gør vi for, at vi f.eks. kan se og følge udviklingen i dansk film. Når vi bruger dine oplysninger til disse formål, er oplysningerne om dig pseudonymiseret.

Hvor lang tid vi opbevarer dine personoplysninger

Personoplysningerne slettes, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen eller er forpligtet til at opbevare dem. Inden Filminstituttet sletter dine oplysninger, skal vi dog videregive dem til arkivmyndighederne. Det står i arkivloven.

Når du kontakter Filminstituttet

Når du skriver til Filminstituttet via mail eller lignende registrerer Filminstituttet de personoplysninger, der fremgår om dig i mailen. Det kan fx være dit navn, din mailadresse eller lignende. Det sker fordi Filminstituttet som udgangspunkt er forpligtet til at dokumentere sagsbehandlingen. 

Lovgrundlaget for behandlingen af personoplysninger findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e (behandling af personoplysninger i samfundets interesse eller offentlig myndigheds udøvelse).

Når du ansøger Filminstituttet om støtte til et projekt

Når du ansøger Filminstituttet om støtte til et projekt registrerer Filminstituttet personoplysninger om dig, og i nogle tilfælde også dine samarbejdspartnere eller andre involverede i projektet. Vi registrerer de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne behandle ansøgningen. 

Lovgrundlaget for behandlingen af personoplysninger findes i Filmloven og Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e (behandling af personoplysninger i samfundets interesse eller offentlig myndigheds udøvelse).

Filminstituttet registrerer de personoplysninger, der er nødvendige for at vurdere en ansøgning.

Når du bruger vores hjemmeside

Når du benytter vores hjemmeside registrerer vi personoplysninger til forskellige formål og med forskellige lovgrundlag.

Filminstituttets nyhedsbreve

Når du tilmelder dig et af Filminstituttets nyhedsbreve sker behandlingen af personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Vi registrerer din mailadresse i forbindelse med tilmeldingen. 

Lovgrundlaget til dette findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 litra a (samtykke). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Medlemskab i Cinemateket, booking i Cinematekets webshop eller booking af Film-X studie

Når du opretter et medlemskab hos Cinemateket eller benytter vores webshop sker behandlingen af personoplysninger på baggrund af den aftale om køb vi indgår med dig i den forbindelse. 

Vi behandler som udgangspunkt dine kontaktoplysninger samt de personoplysninger, der er nødvendige, hvis du skal gennemføre dit køb, dvs. transaktionsoplysninger. 

Lovgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. litra b (indgåelse af en kontrakt). 

Registrering i DFI-bogen

Ønsker du af blive optaget i DFI-bogen, som professionel eller virksomhed i den danske Filmbranche, sker dette på baggrund af dit samtykke. Vi registrerer oplysninger som navn, billede, adresse, kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse) samt faggrupper. Det gør vi for at filmbranchen kan fremsøge dine oplysninger i forbindelse med produktioner i ind- og udland.

Lovgrundlaget til dette findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 litra a (samtykke). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside, som du kan læse mere om her

Ved brug af cookies indsamles der personoplysninger. Indsamlingen sker på baggrund af dit samtykke. Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6. stk. 1 litra a. 

Formålene med indsamling af cookies er:

 • Trafikmåling, så vi ved, hvor mange, der besøger vores hjemmeside
 • Målretning af annoncer på Facebook
 • At registrere, hvorvidt brugeren har accepteret vores brug af cookies på sitet
 • At registrere, hvorvidt brugeren har lukket tilmeldingspop-up vinduer efter tilmelding til vores nyhedsbreve

Sociale medier

Filminstituttet administrerer en række sider på sociale medier (få et overblik her). Som administrator af disse sider giver Filminstituttet tredjepart som f.eks. Facebook eller Twitter mulighed for at placere cookies på brugerens computer eller ethvert andet medium, når vedkommende besøger siderne, uanset om denne person har en konto på det pågældende sociale medier. Disse cookies placeres med henblik på at lagre oplysninger om brugerne, og er aktive i op til to år, hvis ikke de slettes (læs her, hvordan du sletter cookies).


De lagrede oplysninger kan vedrøre demografisk information om målgruppen, bl.a. tendenser for så vidt angår alder, køn, forholdsstatus og arbejde, oplysninger om målgruppens livsstil og interesseområder og oplysninger om brugerne af sidens køb og købsadfærd online, kategorier af varer eller tjenesteydelser, der interesserer målgruppen mest, og geografiske oplysninger, som gør det muligt for Filminstituttet som administrator at foretage specifikke salgsfremstød eller arrangere begivenheder eller mere generelt bedre at målrette sit informationsudbud. Al data videregives til DFI i anonymiseret form.

Se Facebooks privatlivspolitik
Se Twitters privatlivspolitik

Når du er på besøg hos Filminstituttet

Når du opholder dig på Filminstituttets område, kan du blive optaget af Filminstituttets tv-overvågning eller mikrofoner til støjmåling på Filmtaget. 
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med ophold på Filminstituttet område er:

 • At forebygge kriminalitet såsom tyveri og hærværk
 • At øge tryghed for de personer, der færdes i det tv-overvågede område, eller (/og)
 • At opklare kriminalitet og grove sikkerhedsbrud
 • At sikre, at lydniveauet på Filmtaget ikke overstiger de tilladte grænser

Lovgrundlaget for denne behandling af personoplysninger er:

 • TV-overvågningsloven
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og g
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler de oplysninger om dig, i det omfang, de fremgår af optagelserne fra det tv-overvågede område. Det kan omfatte både almindelige personoplysninger, strafbare forhold eller følsomme personoplysninger.

Behandling af dine personoplysninger

Vi må kun behandle optagelser med personoplysninger, der er foretaget i forbindelse med tv-overvågning, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen, eller hvis behandlingen sker med henblik på at fremme trygheden for personer, son færdes i det tv-overvågede område. 

Optagelserne videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed i overensstemmelse med tv-overvågningslovens § 4 c. Optagelserne bliver ikke offentliggjort, videregivet eller vist til andre end til politiet, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelse følger af loven. 

Behandlingens varighed

Billedoptagelser fra tv-overvågning, der er etableret for at forebygge kriminalitet, slettes senest 30 dage efter optagelsen. I praksis betyder det, at lagringsmediet genbruges, således at optagelser fra dag 1 overskrives af data 30 dage senere og så videre. Optagelser, der indeholder oplysninger om strafbare forhold, slettes senest 30 dage efter optagelsen, men kan inden da overdrages til politiet. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opbevare optagelser i længere tid, hvis optagelsen skal bruges i en konkret tvist vedr. en medarbejders adfærd. I disse tilfælde vil medarbejderen blive underrettet særskilt herom.

Sådan er dine rettigheder

Når Filminstituttet behandler dine personoplysninger har du nogle rettigheder, som du kan benytte dig af. 

 • Indsigt i dine personoplysninger 
 • Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger 
 • At få begrænset behandlingen af dine personoplysninger 
 • At gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger 

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registeret om dig. Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, vi har registreret om dig sammen med følgende oplysninger: 

 1. Hvilke personoplysninger om dig indgår i sagsbehandlingen 
 2. Hvad er formålet med at behandle dine oplysninger 
 3. Hvem modtager dine personoplysninger 
 4. Hvor stammer oplysningerne fra 
 5. Hvor lang tid vi opbevarer dine personoplysninger 
 6. At du har ret til at anmode os om: 
  1. At få berigtiget eller slettet dine personoplysninger 
  2. At få begrænset behandlingen af dine personoplysninger 
  3. At gøre indsigt mod behandlingen af dine personoplysninger 
 7. At du har mulighed for at klage til Datatilsynet 

Sletning og berigtigelse

Du kan anmode om at få slettet eller berigtiget dine personoplysninger, hvis du fx ønsker at få dem fjernet eller mener, at de er forkerte. Anmoder du om at få slettet eller berigtiget dine personoplysninger, skal de begrænses, indtil vi har besluttet, om vi kan imødekomme din anmodning. I så fald vil vi give dig besked om begrænsningen. På samme måde skal vi informere dig, inden vi igen ophæver begrænsningen. 

Retten til sletning vil kun i et meget begrænset omfang kunne gøres gældende over for Filminstituttet, da vi som offentlig myndighed er forpligtet til at dokumentere hele vores sagsforløb. 

Vi vil derfor i langt de fleste tilfælde, hvor vi modtager en anmodning om sletning, ende med at foretage en berigtigelse i stedet for. Dog kan der forekomme situationer, hvor vi efterkommer anmodningen om sletning. Det gælder fx, hvis du anmoder om at blive frameldt et nyhedsbrev. Sker der sletning eller berigtigelse i personoplysninger, som vi tidligere har videregivet til andre, skal vi give dem besked om ændringerne, hvis det ikke er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt. 

Begrænsning

Vi foretager en begrænsning af dine personoplysninger i de tilfælde, vi er forpligtet til det. Begrænsningen indebærer, at dine oplysninger ikke underlægges andre former for behandling end opbevaring. 


Vi foretager en begrænsning, hvis 

 1. Du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger. Begrænsningen ophører først, når vi har taget stilling til oplysningernes rigtighed, 
 2. du gør indsigelse mod behandlingen. Begrænsningen ophører først, når vi har taget stilling til, om kommunens berettigede behov og hensyn vejer tingere end dine berettigede behov og hensyn, 
 3. vi ikke længere har behov for at behandle dine personoplysninger men bliver nødt til at (op)bevare dem af juridiske grunde. 

Indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om retten til at gøre indsigelse her: Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder

Hvis du vil vide mere eller ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over Filminstituttets behandling af personoplysninger, eller ønsker vide mere, kan du kontakte Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk