Vidste du? Om publikum, markedsudvikling og den kulturelle betydning af dansk film (2021)

Det Danske Filminstitut / Februar 2021

Kontakt

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

Sanne Juncker Pedersen
Redaktør for Publikumsudvikling
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk