10 indsigter om biografpublikum i en coronatid

ANALYSE. Biograferne har været lukket siden 12. marts på grund af den aktuelle corona-epidemi. Vi undersøger løbende publikums holdninger og tanker om at gå i biografen, når der åbnes igen.

Kontakt

Sanne Juncker Pedersen
Redaktør for Publikumsudvikling
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

Mens hele filmbranchen venter og glæder sig til igen at kunne modtage publikum i biografmørket, har Filminstituttet undersøgt, hvordan publikum ser deres forventede adfærd, tanker og følelser om genåbningen af biograferne. Undersøgelsen er et øjebliksbillede med data indsamlet 28.-30. april 2020, og det er hensigten, at Filminstituttet løbende vil indsamle og opdatere data og indsigter de næste måneder frem mod en genåbning.

I rapporten 'VIDSTE DU? 10 indsigter om biografpublikum i en coronatid' præsenteres og beskrives 10 indsigter, men det er vigtigt at holde sig for øje, at der stadig er en masse ubekendte faktorer, som kan påvirke biografgængernes opfattelse og følelser op til, at biograferne får lov at åbne igen, og dette kan undersøgelsen ikke tage højde for.

For et yderligere dyk ned i data offentliggør Filminstituttet parallelt med rapporten en præsentation af konkrete grafer i 'VIDSTE DU? Statistik om publikum i en coronatid'. Filminstituttet deler begge formater, da vi har erfaret, at nogle foretrækker de mere rå tal, mens andre foretrækker indsigter i mere formidlet form – og nogle begge dele.

Undersøgelsen er gennemført af Filminstituttets Fiktion-afdeling. Lanceringskonsulent Sanne Juncker Pedersen siger:

”Undersøgelsen viser, at dele af publikum er ret trygge ved tanken om at skulle i biografen igen og vil vende hurtigt tilbage, mens andre er lidt bekymrede og forventer at se tiden lidt mere an. Men helheden hælder mod tryghed og tillid til sikkerhed på det tidspunkt, hvor data er indsamlet. Vi kan også se, at færre tilgængelige sæder i salene på nuværende tidspunkt betyder større forventet tryghed. Og overordnet synes vi, at det jo er godt at kende til biografpublikummets grad af tryghed, men også deres bekymringsniveau, så man kan følge det i de næste målinger, og så man har mulighed for at tage højde for det i en fremtidig genåbning og i kommunikationen til publikum.”

Om undersøgelsen

Data er repræsentative for befolkningen og for det biografaktive publikum og er indsamlet af analyseinstituttet YouGov i målgruppen 15-79 år i perioden 28.-30. april 2020.

Indsigterne baserer sig på 1300 interviews.

Tags: