Bliv mere synlig i DFI-Bogen

DFI-BOGEN. Vil du være mere synlig og markere dit firma eller produkt endnu stærkere? Så har du mulighed for at købe annoncer på dfibogen.dk, der med sine 10.000 månedlige visninger er et oplagt sted at blive eksponeret for hele den danske film- og spilbranche.

Frist for køb

Mandag den 18. juni 2017

Ved spørgsmål og bestilling, kontakt DFI-Bogens redaktør på dfibogen@dfi.dk

DFI-Bogen er den danske film- og spilbranches digitale håndbog, hvor du kan søge blandt de flere tusinde personer, firmaer og organisationer, der arbejder professionelt i branchen. DFI-Bogen findes både i en webversion på dansk og engelsk. 

To typer annoncer på dfibogen.dk

  • Bannerannonce (vises i top og bund) 
  • Mindre annonce (vises på forsiden og i højrespalten)

Når du har en annonce i DFI-Bogen, har du den fordel, at du bliver fremhævet i søgeresultater. Det betyder, at dit firmas profil kommer til at stå øverst og med en fremhævet baggrund, når brugerne søger på den eller de faggrupper, dit firma er oprettet i.

Annonceformater
930x180 px (banner)
180x150 px (mindre annonce)
Materiale

JPEG eller GIF
Vægt pr. annonce: 30 kb (maks.)
Klikbar
Ingen animation

Priser
Bannerannonce: 5000 kr. pr. halvår
Mindre annonce: 2000 kr. pr. halvår

Aftalevarighed
Minimum 6 måneder, som automatisk forlænges yderligere 6 måneder, medmindre der foretages afbestilling senest 1 måned før aftaleophør.

Frist
Mandag den 18. juni 2017.

Bestilling
Ved spørgsmål og bestilling, kontakt DFI-Bogens redaktør på dfibogen@dfi.dk