Deadline for statsligt tilskud til regionale filmfonde 1. november 2020

Ønsker kommuner at oprette en ny regional filmfond eller ønsker en eksisterende filmfond at modtage yderligere tilskud, skal der ansøges Det Danske Filminstitut om statslig støtte. Der kan ansøges en gang årligt.

Det Danske Filminstitut fastsætter ansøgningsfristen og træffer beslutningen inden årets udgang. Støtten træder i kraft det følgende kalenderår.
 
Der kan opnås statslig støtte, såfremt:

  • Den kommunale medfinansiering udgør minimum 10 mio. kr. årligt og fonden er beliggende uden for hovedstadsområdet.

Der kan opnås følgende statslige støttebeløb:

  • En kommunal medfinansiering på 10-15 mio. kr. udløser en statslig støtte på 23,7 mio. kr. 
  • En kommunal medfinansiering på over 15 mio. kr. udløser en statslig støtte på 35 mio. kr. 

Kommuner fra hovedstadsområdet kan indgå i en regional filmfond under forudsætning af, at kommunerne uden for hovedstadsområdet bidrager med mindst 7,5 mio. kr. årligt af en samlet kommunal finansiering på minimum 10 mio. kr. årligt til filmfonden. 

Den statslige støtte skal anvendes til støtte af filmproduktion (spillefilm og kort- og dokumentarfilm).

Den statslige støtte bortfalder, hvis den kommunale finansiering falder til under 10 mio. kr. årligt.

Nye regionale filmfonde skal – som det er tilfældet med eksisterende filmfonde – indberettes til EU-Kommissionen som lovlig statsstøtte. Nye filmfonde skal derfor opfylde kravene herfor, som er fastsat i EU-Kommissionens filmmeddelelse. Dette kræver bl.a., at der foretages en kunstnerisk faglig vurdering af filmprojekterne i filmfondene. Nye filmfonde skal ifm. første ansøgning redegøre for, hvorledes filmfonden opfylder disse krav.