Det Danske Filminstitut søger ny spillefilmkonsulent for børn og unge

STILLINGSOPSLAG. Det Danske Filminstitut søger ny spillefilmkonsulent for børn og unge. Filmkonsulentens overordnede opgave er at bidrage aktivt til at identificere projekter og opdyrke talent, der kan være med til at fastholde og styrke dansk films kvalitet og diversitet og dermed betydning og anseelse i Danmark og internationalt. Filmkonsulenten har særligt ansvar for støtte til børne- og ungdomsfilm.

Filmkonsulenten ansættes af bestyrelsen for Det Danske Filminstitut efter indstilling fra Rådet for Spillefilm. Det Danske Filminstitut ansætter filmkonsulenten for en toårig periode. Genansættelse kan herefter finde sted uden genopslag, dog således, at den samlede ansættelse ikke må overstige fem år.  

Stillingen ønskes besat med virkning fra den 1. september 2018.  

Stillingen som filmkonsulent aflønnes med en samlet årlig bruttoløn på ca. 640.000 kr.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktør Claus Ladegaard, tlf. 4032 6212 eller afdelingschef for fiktion Marianne Moritzen, tlf. 4046 3757. 

Læs hele stillingsopslaget