Efterlysning: Skarpe komedier til unge og unge voksne

STØTTE. Filminstituttet igangsætter et nyt initiativ med fokus på at udvikle originale live-action komedier til unge og unge voksne. Der efterlyses skarpe samtidsreflekterende spillefilm med humor.

Dansk film står stærkt, men udbuddet af spillefilm til unge og unge voksne er begrænset. Formålet med initiativet er derfor at inspirere filmskabere til at tage samtidens kompleksitet under lup i komediens form. Målet er at støtte udvikling af 4-6 filmprojekter i foråret 2020 for derigennem at styrke udbuddet af underholdende kvalitetsfilm målrettet unge eller unge voksne, dvs. 12-30 år.

Grebet er frit, og genren må gerne udfordres, men det er ikke i sig selv afgørende for vurderingen af projektets kvalitet. Vigtigst er relevante fortællinger med noget på hjerte, der spejler dette publikums virkelighed.

Om ansøgningsprocessen

Ansøgere skal være et team bestående af forfatter(e), instruktør(er) og producer(e), der ønsker at arbejde sammen. Udbuddet er rettet mod såvel nye som mere erfarne eller etablerede teams og mod teams, der tidligere har arbejdet serielt.

Kontakt

Kirstine Vinderskov
Filmkonsulent, børn og unge
Tlf. +45 2711 5722
kirstinev@dfi.dk

En ansøgning skal bestå af en beskrivelse af ideen på maksimalt to sider, der indeholder en tematik eller en præmis, som kan danne grundlag for at udvikle en fortælling i spillefilmformat. Ansøgningen skal desuden indeholde en redegørelse for udviklingsmål, en argumentation for projektets relevans for et publikum samt CV på projektets involverede.

Hvert team kan kun indsende ét projekt. Da fokus er på originale historier, kan man ikke ansøge med et projekt, der baserer sig på et eksisterende forlæg, og der kan heller ikke søges med en serie eller med et animationsprojekt.

Udbuddet gennemføres af Filminstituttets fiktionsafdeling. Vurderingen af ansøgninger foretages af konsulent for spillefilm til børn og unge, Lotte Svendsen.

Initiativet kan støtte udviklingen af 4-6 projekter. Støttens størrelse baseres på en konkret vurdering af udviklingsmål.

Det er hensigten, at initiativet skal resultere i 2-3 projekter, der kan ansøge om produktionsstøtte i ultimo 2020 eller primo 2021. Produktionsstøtten kan være på op til 75 % af budgettet, dog maksimalt 9 mio. kr.

Tidsplan og ansøgningsfrister

Orienteringsmøde for filmbranchen: 30. marts kl. 09.30-10.30

Deadline for aflevering af ansøgning: 21. april kl. 12.00

Projektsamtaler med Lotte Svendsen: 25. og 26. maj

Afgørelse: 5. juni

Tags: