Eurimages søger eksterne eksperter

Eurimages. Europarådets kulturfond Eurimages overgår fra januar 2022 til et nyt system, hvor støttevurderinger skal foretages af eksterne eksperter. Rekrutteringen af eksperter er nu i gang, og det er muligt at ansøge for dig, som arbejder med film, audiovisuelle medier eller i kultursektoren.

Eurimages’ vurderinger af projektansøgninger om støtte til co-produktioner skal fra næste år foretages i arbejdsgrupper af uafhængige eksterne eksperter i stedet for af de nuværende landerepræsentanter. De forskellige medlemslande rekrutterer nu en pulje af eksperter, hvorfra der sammensættes arbejdsgrupper til de tre forskellige ansøgningsrunder, der finder sted hvert år. Danske branchefolk inden for film, audiovisuelle medier og kultursektoren har nu mulighed for at ansøge. 

For yderligere oplysninger

Silje Riise Næss
Filmkonsulent
Tlf. +45 3374 3407
siljern@dfi.dk

Christian Juhl Lemche
International producer
Tlf. +45 2148 8522
christianjl@dfi.dk

Kvalifikationskravene er:

  • Tilgængelighed i de forventede vurderingsperioder
  • Mindst tre års erhvervserfaring inden for ét af de otte aktivitetsområder
  • Højt niveau i at læse engelsk
  • Mundtlige evner i engelsk eller fransk på mindst niveau B2/C1 efter CEFR-skalaen
  • Godt kendskab til international filmproduktion og især international koproduktion

Eurimages blev grundlagt i 1989. Det er Europarådets kulturfond og yder økonomisk støtte til spillefilm, dokumentarfilm og animationsfilm.

Find ansøgningsskemaer og læs mere på https://www.coe.int/en/web/eurimages/experts

 

Tags: Eurimages