Filmbranchen er udfordret

Filmbranchen er som resten af samfundet ved at være lukket ned på grund af coronavirus. Biograferne er lukket, festivaler, konferencer og markeder i de kommende måneder er enten aflyst eller udskudt til efteråret, igangværende optagelser er indstillet, og nye produktioner er udskudt.

Af Claus Ladegaard, direktør for Filminstituttet

Nedlukningen er sket på en rolig og ansvarlig måde, som kalder på stor respekt og anerkendelse af det arbejde, der gøres af ansatte og selskaber i denne vanskelige situation. Der er taget hånd om de igangværende produktioner og deres fortsættelse samt branchens øvrige aktiviteter. Og det er sket med fokus på medarbejdernes og publikums sikkerhed.

Det er en situation, der har og vil få meget alvorlige økonomiske konsekvenser for hele branchen, og som truer de mange små og endnu mindre selskaber, som filmbranchen består af. Filmbranchen består i høj grad af freelancere, enkeltmandsfirmaer og mellemstore selskaber, der selv ofte er små selskaber med 2-5 fastansatte. Det er selskaber, der er meget sårbare, og som jeg frygter kan have svært ved at overleve uden hjælp. Der er brug for en kompensationsordning, der er rettet mod selvstændige og freelancere og de særlige selskabs- og ansættelsesforhold, der kendetegner filmbranchen og de øvrige kulturerhverv. 

Sagsbehandling 

Filminstituttets sagsbehandling fortsætter i videst muligt omfang. Der vil kun blive bevilget støtter på under 150.000 kr. i de kommende 14 dage og som hovedregel kun til manuskriptudarbejdelse og udvikling. Vi er dog åbne for at bevilge små lanceringsstøtter til film, der vil udnytte biograflukningen til lancering på en digital platform. Alle andre indstillinger forberedes og bevilges på et senere tidspunkt.

Filminstituttet accepterer naturligvis udsættelser af afleveringer, afholdelse af arrangementer mv. som følge af nedlukningen. Det aftales konkret mellem støttemodtager og de medarbejdere, der har sagsbehandlet ansøgningen og indstillet støtten. I forhold til bevillinger til aktiviteter, der ikke kan gennemføres og må aflyses, fx lancering af film, festivaldeltagelse mv., følger vi de regler, som vi har i støttevilkårene, hvor ikke forbrugt støtte opgøres og tilbagebetales, men vi accepterer de udgifter, der allerede er afholdt. 

I forhold til de produktioner, der er indstillet eller udskudt, vil Filminstituttet inden for de gældende ordninger og rammer forsøge at afhjælpe de problemer, der er opstået, og sikre, at filmene kan færdiggøres. Det vil næppe kunne sikres inden for det nuværende støttebudget, uden at det går alvorligt ud over støtten til nye film og dermed truer både branche og produktionsvolumen på længere sigt.

Kontakt

Claus Ladegaard
Adm. direktør
Tlf. +45 4032 6212
clausl@dfi.dk

Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Ane Mandrup
Afdelingschef
Tlf. +45 2027 7872
anem@dfi.dk

Når samfundet åbner igen, har vi brug for fælles fortællinger og kulturelle oplevelser, som vi kan samles om, tale om og lade os inspirere af. Det er den kompetente og kreative danske filmbranche, der skal sikre, at vi også i fremtiden får fortalt betydningsfulde historier. Derfor er det afgørende, at branchen får den nødvendige støtte til at komme igennem krisen.

Jeg håber, at I alle klarer denne svære periode. Pas godt på jer selv og hinanden.

Hold jer opdateret her: dfi.dk/branche-og-stoette