Indsatser for bedre kønsbalance i dansk film

Filminstituttet og Dialogforum inviterer branchen til møde om indsatser for bedre kønsbalance den 24. april kl. 13.00 på Det Danske Filminstitut.

På dagen knytter vi tråden fra aktionsgruppernes anbefalinger og fortæller om de undersøgelser, aktiviteter og nye tiltag, som Dialogforum har taget initiativ til. 

I vil også høre nærmere om de initiativer, DFI har iværksat efter anbefaling fra branchen.

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 24. april kl. 13-15.30.

Tilmelding og mere info følger i næste uge.

Læs mere om Mangfoldighedsindsatsen.

Dialogforum består af ledelserne fra branchens væsentlige organisationer og igangsætter og koordinerer konkrete indsatser for en bedre kønsbalance i dansk film.