Justeringer i støttevilkår

STØTTE. Filminstituttet har justeret støttevilkår efter EU-godkendelse.

Det Danske Filminstitut modtog i marts 2015 en henvendelse fra EU-Kommissionen vedr. tilsyn af støtteforanstaltninger og herunder stikprøvekontrol af godkendelse af Filminstituttets filmstøtteordninger (notifikationen ex N917/1996 fra 1997 om filmstøtte). 

I forlængelse af stikprøvekontrollen undersøgte Kommissionen også implementering af Meddelelse fra Kommissionen om statsstøtte til film og audiovisuelle værker (2013), hvorefter en række formelle forhold skal være opfyldt i støttevilkårene for at sikre, at støtte til film ydes som kulturstøtte efter EU-regelsættet. 

Dialogen med Kommissionen blev endelig afsluttet i februar 2018 og gav anledning til få justeringer og præciseringer af støttevilkårene.

Filminstituttet anser justeringerne, som nu er indført, for at være af administrativ karakter og vil ikke medføre ændringer i Filminstituttets støttetildeling.