Kort- og dokumentarfilm nu på Filmstriben

DISTRIBUTION. Filminstituttet og DBC Digital styrker adgangen til danskstøttede kort- og dokumentarfilm via bibliotekernes on-demand-tjeneste Filmstriben.

Borgerne får nu mulighed for at streame endnu flere danske kort- og dokumentarfilm hjemme fra sofaen. I marts udgiver bibliotekernes streamingtjeneste Filmstriben nemlig knap 400 danske dokumentarer og korte fiktionsfilm, og nye film vil løbende komme til. Samtidig vil kort- og dokumentarfilm for voksne og unge ikke længere være tilgængelige på Filminstituttets platform Filmcentralen/For alle, mens Filmcentralen/Undervisning relanceres i forbedret udgave i 2021.

For Filminstituttet og DBC Digital (DBC) er baggrunden en fælles ambition om at samle kræfterne og styrke borgernes adgang til en vigtig del af filmkulturen. Filmstriben benyttes allerede af mange danskere til at se især spillefilm. Med det fælles tiltag vil folkebibliotekerne i alle landets kommuner altså fremover stille langt flere kort- og dokumentarfilm til rådighed via Filmstribens fjernadgang.

Initiativet skal også sikre, at alle kommende kort- og dokumentarfilm, som bliver produktionsstøttet af Filminstituttet, vil blive udgivet på Filmstriben.

Fokuseret formidlingsstrategi

Baggrunden for beslutningen om at flytte kort- og dokumentarfilm fra Filmcentralen/For alle til Filmstriben er blandt andet en vurdering af, at filmene kan opnå større gennemslagskraft i et styrket samarbejde mellem Filminstituttet og DBC, og at de samlede ressourcer på den måde anvendes mere hensigtsmæssigt.

Filminstituttet vil koncentrere sin streamingstrategi om formidling til undervisningsbrug på Filmcentralen (i login-univers) samt særlige formidlingstiltag som fx Børnebiffen, Danmarkpaafilm.dk, Stumfilm.dk og Carlthdreyer.dk.

Derudover samarbejder Filminstituttet som hidtil med landets biblioteker og biografer om filmarrangementer, der kan samle publikum i fysiske fællesskaber omkring filmoplevelser og debat.

Klikafgift til rettighedshaverne

Streaming på Filmstriben er gratis for brugeren, men biblioteket betaler en klikafgift til DBC, som deler pengene med rettighedshaveren.

Filminstituttet ønsker med det nye samarbejde at bidrage til, at producenten selv indgår aftale om distribution med DBC. Producenten har mulighed for at indgå aftale med DBC i det første år efter filmens danske premiere. Producenten vil herefter selv modtage de indtægter, som filmen genererer via klikbetalingen, og kan aftale et eventuelt holdback for distribution via Filmstriben, således at filmen først er tilgængelig på et passende tidspunkt.

Kontakt

Ane Mandrup
Afdelingschef
Tlf. +45 2027 7872
anem@dfi.dk

Hvis producenten ikke indgår en distributionsaftale med DBC inden for filmens første leveår, vil Filminstituttet sikre befolkningens adgang til filmen et år efter filmens danske premiere. I så fald vil der ikke kunne etableres et yderligere holdback for distribution via Filmstriben. Herved indtræder Filminstituttet som aftalepart i forhold til DBC og modtager den indtægt, som filmen måtte generere via klikbetalingen.

Den nye model vil styrke distributionen og formidlingen af danske kort- og dokumentarfilm i årene efter premiereåret. Filminstituttet vil også bistå med at udvikle tiltag, der kan understøtte filmenes udbredelse på både kort og lang sigt.

Om filmene

De knap 400 dokumentarfilm og kortfilm, som nu kan ses på Filmstriben, har fået produktionsstøtte fra Filminstituttet. Der er knap 350 dokumentarfilm og 50 kortfilm. Størstedelen er produceret i perioden 2008 til 2020, suppleret af et mindre antal ældre film.

Om Filmstriben

Filmstriben er bibliotekernes streamingtjeneste. For at få adgang til at se filmene skal man være registreret som bibliotekslåner med et låner-id og et password. Alle kommuner i landet tilbyder fri adgang til at se film på Filmstriben. Kommuner har forskellige grænser for, hvor mange film man kan se om måneden.