Danmark og Canada fortsætter samarbejde om digitalt indhold

KOPRODUKTION. Filminstituttet og Canada Media Fund har forlænget aftalen om co-udvikling af projekter med digitalt indhold. Ansøgningsfristen flyttes denne gang til januar 2022.

Filminstituttet og Canada Media Fund indgik i 2017 et samarbejde om en udviklingspulje til støtte af nye digitale medieprojekter mellem producenter fra Canada og Danmark. Baggrunden er at fremme udviklingen af nye fortælleformer og skabe samarbejder og erfaringsudveksling på tværs af de to lande.

Tolv canadisk-danske projekter har fået støtte i udviklingspuljens første tre år. Projekterne spænder vidt i både format og indhold og inkluderer VR, spil og interaktiv dokumentar.

Filminstituttet og Canada Media Fund har nu forlænget udviklingsaftalen med et år, med ansøgningsfrist i januar 2022.

Ny ansøgningsrunde

Puljen støtter udviklingen af digitale kunstneriske og kulturelle medieprojekter, som er innovative, og som afprøver nye formater og/eller nye måder at møde publikum på.

Sigtet er at fremme nye fortælleformer og skabe samarbejder mellem producenter fra de to lande, så de kan udveksle erfaringer med udviklingen af innovative medieprojekter.

Der er afsat CDN $300.000 (ca. DKK 1,5 mio.) til formålet. Udviklingen kan støttes med op til CDN $70.000 (ca. DKK 360.000) pr. projekt.

Udviklingsprojekterne kræver deltagelse af både en canadisk og en dansk producent og puljen har ansøgningsfrist den 11. januar 2022.