Den Vestdanske Filmpulje søger filmkonsulent

Den Vestdanske Filmpulje søger for første gang en filmkonsulent på fuld tid, der kan være fast kontaktflade til regionens filmbranche og vurdere den kreative kvalitet af de mange spillefilm, tv-serier og dokumentarer, der i år søger om puljens 34 millioner.

En af de første beslutninger, som Filmpuljens nytiltrådte chef, Ronnie Fridthjof, har taget i jobbet, er tilføjelsen af en fast filmkonsulent. Stillingen er netop slået op, og det bliver første gang, at Vestdanmark får en fuldtids filmkonsulent.

Ifølge Ronnie Fridthjof er der behov for at styrke de regionale filmprojekter med den kreative sparring og opfølgning, som en fast konsulent vil kunne tilbyde de regionale virksomheder og skabende kræfter.

“Filmbranchen er i en rygende udvikling i Vestdanmark, og det er vigtigt, vi følger med som organisation og kan understøtte dette momentum. Vi kan se, at der er en lang række nye talenter og virksomheder, der førhen ville være flyttet til København, som nu med de øgede midler i puljen kan se en mulighed i at blive. En fast filmkonsulent vil sikre en nær kontakt med filmmiljøet og en kontinuerlig udvikling af projekter og talent,” fortæller Ronnie Fridthjof.

Behovet for en fuldtidsstilling skal også ses i lyset af, at puljen oplever en stigning i antal ansøgninger med 100 %. Dette skyldes, at filmpuljens midler er steget fra i 2019 at være 10 millioner til i 2020 at være 34 millioner. Trods dette må Filmpuljen sige nej til mange kvalificerede projekter, og Ronnie Fridthjof vil derfor også arbejde på, at puljen fra 2021 øges til 50 millioner.

Læs stillingsopslaget

(Ansøgningsfrist 19. maj 2020)

For yderligere information kontakt

Souschef, Steen Risom // sr@aarhus.dk // 5157 5011

CEO, Ronnie Fridthjof // ronf@aarhus.dk // 3141 2121

Om Den Vestdanske Filmpulje

Den Vestdanske Filmpulje er en regional filmfond. Fonden har siden 2002 ydet udviklings- og produktionsstøtte til kunstnerisk interessante spillefilm, animationsfilm, dokumentarfilm og tv-serier, som skaber udvikling i det vestdanske produktionsmiljø. Dertil investerer puljen i talentfilm, festivalaktiviteter, uddannelse og andre initiativer, der ligeledes fremmer filmkultur og sikrer højt kvalificerede filmmedarbejdere og virksomheder i regionen.

Filmpuljen er organiseret som en forening med en række medlemskommuner, der hver især yder et tilskud til puljen. Herudover geares puljen med statslige midler. Medlemskommunerne er Frederikshavn, Hjørring, Holstebro, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus.

Den Vestdanske Filmpuljes sekretariat har til huse i erhvervsparken Filmby Aarhus og er en del af det regionale film- og mediecenter i Jylland. Filmbyen rummer 80+ medievirksomheder, to professionelle filmstudier, brancherelaterede uddannelser og et iværksættermiljø.