PublikumsFokus

INITIATIV. PublikumsFokus er en ny pulje, der kan ansøges på tværs af dokumentar, New Danish Screen og fiktion, og som har til hensigt at øge antallet af projekter, der aktivt arbejder på at få publikum tættere på i udviklings- og produktionsprocessen. Initiativet skal også understøtte en tværfaglig erfaringsopbygning med publikumsresearch og publikumsudvikling i filmbranchen.

Formålet med PublikumsFokus er at støtte op om producenter, distributører og kreative, som ønsker at arbejde aktivt med at få publikum tættere på for at blive klogere på filmens relevans og betydning for publikum, og skabe grundlag for at positioneringen, lanceringen og kommunikationen af filmen bliver mere præcis og tydelig i forhold til indholdet. Puljen vil understøtte afprøvning og udvikling af metoder til at undersøge publikumsgrundlaget og gå i dialog med sit potentielle publikum i processen.

PublikumsFokus skal:

  • bidrage til en forøgelse af det samlede antal film, der undersøger og interagerer med sit potentielle publikum i skabelsesprocessen
  • støtte op om, at producenter høster erfaringer, indsamler viden til gavn for det enkelte projekter, men også deler den med den øvrige filmbranche, for at skabe værdi for branchen som kollektiv
  • stimulere udvikling af nye metoder til publikumsundersøgelser og engagement, der hviler på et gennemarbejdet og velovervejet forarbejde

"Med PublikumsFokus ønsker vi at understøtte arbejdet med at få bevidstheden om publikum sat i spil i alle dele af processen med at skabe film. Vores dialog med filmbranchen under projektet ’Publikum tættere på’ har bekræftet, at der eftersøges inspiration, cases og researchmetoder til at gå i en anden form for dialog med publikum, end den vi normalt har," siger Sanne Juncker Pedersen og fortsætter:

"Vi åbner nu for, at branchen kan erfaringsopbygge og være med til at udvikle metoder og cases til gavn for hele branchen med afsæt i konkrete filmprojekter, som de sidder og arbejder med. Vi kan allerede nu mærke en stor lyst til at opdyrke dette område yderligere, uden selvfølgelig at gå på kompromis med den kunstneriske ambition for de enkelte film. Vi er sikre på, at idérigdommen til, hvordan der kan researches i publikum, er stor ude i branchen og vi glæder os til at gå i dialog om dette."

Kriterier

Initiativet inviterer producenter og kreative til at søge med en idé eller konkret strategi, som kan danne grundlag for en undersøgelse, research i og interaktion med et projekts potentielle publikum og/eller et publikumsengagerende forløb. Kriterier for puljen er under udvikling og bliver offentliggjort medio august 2020.

Ansøgere

For mere information

Sanne Juncker Pedersen
Redaktør for Publikumsudvikling
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Mira Bach Hansen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3112 1003
mirab@dfi.dk

Ansøger skal være en producent, en producent i samarbejde med en distributør eller en producent og et hold kreative, der ønsker at arbejde sammen. Initiativet er rettet mod producenter, distributører og kreative med et konkret projekt som er aktivt i udvikling eller produktion i en af filminstituttets støtteordninger.

Redaktion

Vurdering af ansøgninger foretages af en redaktion, der består af Filminstituttets fire lanceringskonsulenter: Sanne Juncker Pedersen, Lena Juhl Seidelin, Louise Haugstrup Jensen og Mira Bach Hansen, som også står til rådighed for sparring.

Ansøgninger

Ansøgninger modtages fra 15. august 2020 til 15. august 2021. Nærmere info herom offentliggøres i august måned.  

Spørgemøde

Der afholdes løbende i perioden information, inspirations- og spørgemøder. Dato for første spørgemøde følger i august.