Revidering af gældende vejledninger

Filminstituttets vejledninger om anvendelse og dokumentation af markedspriser samt opgørelse af eksterne og interne lønninger er blevet revideret pr. 15. januar.

I forbindelse med revisionen af Filminstituttets støttevilkår blev den tidligere gældende 'Vejledning om anvendelse og dokumentation af markedspriser mv.' revideret og opdelt i to vejledninger, som trådte i kraft d. 15. august 2020:

  • 'Vejledning om anvendelse og dokumentation af markedspriser' gældende pr. 15. august 2020
  • 'Vejledning om opgørelse af eksterne og interne lønninger' gældende pr. 15. august 2020

Filminstituttet har efterfølgende modtaget en række bemærkninger og kommentarer fra branchen om fortolkningen og anvendelsen af de to vejledninger, som Filminstituttet har været i dialog med branchen om.

På baggrund heraf er indholdet i de to vejledninger blevet præciseret.

De reviderede vejledninger er trådt i kraft 15. januar 2021 og er tilgængelige på Filminstituttets hjemmeside under de enkelte støtteordninger.