Lønrelaterede omkostninger

Lønrelaterede omkostninger er de udgifter, som producenten har ved at ansætte filmarbejdere ud over lønnen. 
Det er normalt følgende elementer: Feriepenge, pension, første og anden ledighedsdag, ATP, AED, FAF´s helligdagsfond m.v. 

I filmens produktionsregnskab kan de lønrelaterede omkostninger opgøres som de faktiske omkostninger eller opgøres samlet som en procentuel beregning på grundlag af realiserede udbetalte gager og lønninger, hvor producenten er pligtig til at afregne lønrelaterede omkostninger.

DFI accepterer følgende procentsatser ved beregningen af de lønrelaterede omkostninger:

  • Spillefilm 23%
  • Dokumentarfilm 21%
  • Kortfilm 21%

For skuespillergage og -løn accepteres 15%, idet der ikke skal betales pensionsbidrag ifølge de nuværende overenskomster.
Faktureret løn uden yderligere lønrelaterede omkostninger kan ikke indgå i beregningsgrundlaget, men vær obs på, at i forbindelse med aflæggelse af regnskab skal disse også fremgå af oversigten, så alle lønomkostninger kan afstemmes direkte i forhold til regnskabsnoter.

Der kan altid i stedet for ovenstående procenter afregnes faktiske afholdte omkostninger.