Gå til film i Film-X

Elsker du også film? Og kunne du godt tænke dig at producere film sammen med andre filminteresserede i din fritid? Så kan du gå til film i Det Danske Filminstitut.

Vores filmhold holder til i FILM-X – Cinematekets filmstudier, hvor man kan optage på greenscreen, afprøve bagprojektion i et bilstudie, lave egne lydeffekter og klippe filmene – alt sammen med professionelt udstyr. 

På filmholdene guides I af dygtige filmfolk og vil samarbejde om at skabe alt fra gyserfilm, til fantasy og kampagnevideoer til sociale medier. 

Det meste af tiden vil vi bruge på at eksperimentere med at lave film – både i og uden for vore studier. Men undervejs vil vi også se filmeksempler i vores biograf, hvor vi også slutter forløbet af med premiere med jeres egne gæster.

BEGYNDER-HOLDENE vil komme rundt om den gode fortælling, skuespillerens metoder og filmens basale virkemidler – scenografi, billedbeskæring, lyd og klipning. 

FORTSÆTTER-HOLDENE vil blive udfordret med at skabe genrefilm og derudover selv være med til at ønske, hvilke dele af filmproduktionen de vil dykke endnu mere ned i. Det kan eksempelvis være special effects, filmmanuskriptet eller animation.  

På begge hold vil alle prøve at være både foran og bag ved kameraet som instruktør, skuespiller, fotograf og klipper, og undervejs finder vi frem til den funktion, I selv synes er sjovest.

Du får erfaring med:

  • At anvende filmens særlige virkemidler reflekteret
  • At udvikle en filmisk fortælling
  • At samarbejde på filmhold i en åben og kreativ proces
  • Udvikling - fagligt og socialt

Vi vil undervejs vise vores produktioner for hinanden i vores lille Bio Benjamin, og slutteligt på den sidste dag holde en Gallaafslutning i vores store biograf Bio Carl, hvor I kan fortælle om jeres arbejde og vise en film, I har lavet til dagen.

Du vil blive undervist af vores dygtige hold af guides, der til dagligt underviser skolerne, som besøger Film-X, samt et udvalg af professionelle kunstnere, der på hvert deres felt har markeret sig med deres talent.

Tilmelding

Tilmelding sker pr mail til film-x-private@dfi.dk efter først til mølle princippet.

Husk at oplyse navn og klassetrin for den tilmeldte samt mail og telefonnummer til forældre / værge.

Praktiske oplysninger

Du kan melde dig til følgende hold:

  • 4.-5. klasse begynder, mandage kl. 16-18
  • 4.-5. klasse fortsætter*, tirsdage kl. 16-18
  • 6.-7. klasse begynder og fortsætter*, onsdage kl. 16-18:30

*For at gå på fortsætterhold skal du enten have gået på begynderholdet eller have erfaring med filmproduktion på forhånd.

Pris: 1.600,- (samme pris for de forløb, der varer 2 timer, og de forløb, der varer 2,5 timer)

Tilmelding:

Tilmelding sker pr mail til film-x-private@dfi.dk efter først til mølle princippet.

Husk at oplyse navn og klassetrin for den tilmeldte samt mail og telefonnummer til forældre / værge.

Kapacitet og forløb:

Der er plads til 16 deltagere på hvert hold. Der skal være min. 10 tilmeldte for at holdet oprettes.

Hvert hold har 13 undervisningsgange og kører fra uge 8-21 (mandagsholdet til uge 22).

Sted:

Cinemateket/FILM-X, Vognmagergade 11, 1120 København K.