DFI inviterer til seminar om normkritik i undervisningen

SEMINAR. Fredag den 7. april holder Børn & Unge ved DFI et seminar i Cinemateket om normkritik i undervisningen, hvor man foruden spændende oplæg og kortfilm vil blive præsenteret for Filmcentralens nye undervisningsmateriale til udskolingen.

Det Danske Filminstitut har lige nu fokus på normkritik i undervisningen. Eller sagt mere populært: Hvordan styrker vi tolerance og mindsker fordomme blandt børn og unge? Hvordan styrker vi skoleelevers empati og etiske kompetencer ift. de, der er ’anderledes’ eller er minoriteter? Det kan dreje sig om klassekammerater med psykiske diagnoser, anden kulturel baggrund end flertallet, homoseksuelle etc.


Børn & Unge er i gang at udvikle et undervisningsmateriale til grundskolen med fokus på, hvordan film kan bruges til at reducere fordomme og skabe tolerance. Film er et særligt velvalgt medie i den sammenhæng, fordi filmfortællinger giver eleverne muligheder for at møde individer med livsvilkår, der ligger fjernt fra dem selv. Det umiddelbare møde med filmens karakterer skaber identifikation og empati hos tilskueren. Desuden giver filmens særlige æstetik mulighed for at formidle subtile stemninger og følelser 1:1 på en levende og umiddelbar måde, bl.a. ved hjælp af filmiske virkemidler som lyssætning, musik og klipning. 

Film er et særligt velvalgt medie i den sammenhæng, fordi filmfortællinger giver eleverne muligheder for at møde individer med livsvilkår, der ligger fjernt fra dem selv

Med brug af kort- og dokumentarfilm sætter materialet fokus på bl.a. kultur, normer og fordomme. Hvordan kan fordomme og normer være med til at skabe stereotyper, kulturkløfter og diskriminering? Samtidig lægger materialet op til, at eleverne reflekterer over, hvordan de selv taler om og handler over for personer, der er forskellige fra dem selv. Undervisningsmaterialet bliver gratis at bruge og kommer til at ligge på Filmcentralen.

Til seminaret d. 7. april vil man blive præsenteret for det nye undervisningsmateriale til udskolingen, og der vil være teoretisk indføring i normkritik ved konsulent og underviser Ronja Mannov, samt praktiske perspektiver på normkritik og intersektionalitet i klasserummet ved Normstormerne og Sabaah. Derudover bliver der vist udvalgte kortfilm, som er inkluderet i materialet. Seminaret vil ruste dig som lærer til at skabe en mere inkluderende undervisning.

Seminaret henvender sig til lærerstuderende, folkeskolelærere, studerende på DPU og alle andre, som arbejder med eller har interesse for pædagogik og læring.

Program

09:00 Ankomst og kaffe i Cinematekets foyer
09:15 Velkomst ved Lisbeth Juhl Sibbesen, undervisningsredaktør ved Filmcentralen undervisning, og Trine Hvam Madsen, materialeforfatter ved Filmcentralen
09:30 Oplæg ved Ronja Mannov, konsulent og underviser
10:00 Kort pause
10:10 Introduktion til Filmcentralens nye materiale om kultur, normer og fordomme ved Trine Hvam Madsen
10:20 Filmvisninger
11:00 Pause (mulighed for at købe sandwich/snacks eller spise medbragt frokost)
11:20 Oplæg ved Fahad Saeed, Medstifter og konsulent i Sabaah
11:55 Oplæg ved Anna Wandel-Petersen, Normstormerne
12:20 Filmvisning
12:30 Afrunding og tak for i dag

Kort om oplægsholderne

  • Ronja Mannov Olesen, konsulent og underviser. Ronja har en bachelor i Film- og medievidenskab og en kandidat i Kønsstudier. Hun har længe beskæftiget sig med normkritik, antidiskrimination, køn, og seksuel orientering. Ronja har desuden flere års erfaring med at undervise børn og unge i at lave film.
  • Sabaah: Sabaah betyder ”ny dag” eller ”ny begyndelse” og er en forening, der arbejder med og for mennesker, som oplever udfordringer knyttet til deres etnicitet, kønsidentitet og/eller seksuelle orientering. Læs mere her: www.sabaah.dk
  • Normstormerne: Normstormerne er et normkritisk LGBT*-projekt, som arbejder med anti-diskrimination og anti-mobning i skolerne i København og Århus. Læs mere her: www.normstormerne.dk

Tid: Fredag 7. april 2017 kl. 9.00-12.45
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55, København K
Billetter: Pris: 35 kr. Køb billet her.
Kontakt: Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte eventkoordinator i Cinemateket, Morten Mechlenborg Nørulf på mortenn@dfi.dk eller 33 74 34 08