Filmkanon i Cinemateket 18.-31. maj


Cinemateket præsenterer over 10 eftermiddage i maj i perioden 18.-31. værker fra Kulturministeriets filmkanon. Værker, der alle indtager en central plads i dansk filmhistorie gennem 100 år. Film, der på forskellig vis afspejler det danske samfund.
Alle seriens film introduceres med et kort oplæg. Alle film vises i engelsk-tekstede versioner og der er fri entré.
Filmkanonen indeholder værker, der skildrer menneskers handlinger og følelser på baggrund af de historiske og sociale forhold, de er rammet ind af. Fra småborgerskabets opsparede aggressioner i Carl Th. Dreyers 'Du skal ære din Hustru' (1925) til den misbrugte søns offentlige opgør med sin patriarkalske far i Thomas Vinterbergs dogmefilm 'Festen' (1998).
Imellem disse poler får vi indblik i mange kroge af den danske virkelighed: 1600-tallets præstemiljø ('Vredens Dag'); daglejernes og immigranternes Bornholm i begyndelsen af 1900-tallet ('Pelle Erobreren'); pubertetens hverdagsåbenbaringer i Århus anno cirka 1960 ('Kundskabens træ'). Selv listens mest eskapistiske indslag, animationsfilmen 'Bennys badekar', er præget af en socialrealistisk klangbund.
Læs mere om programmet på Sådan ligger landet
Se kanon-udvalgets begrundelser for deres valg af film på Kulturministeriets hjemmeside her
Billetter kan bestilles i Cinematekets billetsalg, Gothersgade 55, tlf. 3374 3412.