Forpagter søges til restaurant SULT og personalekantine på Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstituts nuværende aftale om forpagtning af café/restaurant SULT og personalekantine udløber med udgangen af dette år. Filminstituttet ønsker derfor at indgå en ny forpagtningsaftale for sin café/restaurant SULT og personalekantinen fra 1. januar 2011.

Forpagtningen vil også omfatte leveringer til møder og arrangementer på Filminstituttet.

Café/restaurant SULT

Café/restaurant SULT er beliggende i Vognmagergade 8B i tilknytning til Filminstituttets Cinematek. SULT forventes at kunne betjene såvel biografgæster som andre gæster der ikke kommer som publikum. SULT forventes drevet på al-mindelige forretningsmæssige vilkår og efter nærmere aftale.

Personalekantine

Personalekantinen skal betjene godt 150 medarbejdere.
Filminstituttet er indstillet på at yde tilskud til kantinen.  

Faciliteter

Filminstituttet stiller lokaler, inventar, vand, varme og el samt i et vist omfang service til rådighed. SULT har kapacitet til lidt under 100 siddende gæster og et areal på 250 m2.

Generelt

Filminstituttet holder møde for alle interesserede fredag den 23. april kl. 11.30 hvor der kan stilles spørgsmål til ud-budsmaterialet.

Henvendelse i receptionen, Gothersgade 55.

Udbudsmateriale kan rekvireres fra fredag den 9. april hos Dorthe Tauber Lassen eller hos Pia Olsen/Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K på følgende tlf. nr.: 3374 3502 /3374 3458.

Tilbud skal være skal være mærket "Forpagtning" og være Filminstituttet i hænde senest fredag den 7. maj 2010 kl. 12. 

Blandt de indkomne tilbud, vil der blive udvalgt ca. 3 tilbudsgivere til forhandling. Valg af forpagter vil ske ud fra en helhedsvurdering, hvor i indgår følgende uprioriterede kriterier:
Overensstemmelse mellem tilbudsgivers koncept og Filminstituttets profil, tidligere erfaring med restaurationsdrift, varesortiment, priser, kvalitet, personaleuddannelse og soliditet.