Indkomst som menneskeret – økonomiguru gæster Filmhuset

BORGERLØN. Filosoffen Philippe Van Parijs besøger Cinemateket den 2. november og diskuterer sine tanker om en kollektiv basisindkomst.

Er det en menneskeret med en økonomisk tryghed i form af en ubetinget basisindkomst? Og kan vi overhovedet snakket om denne type tiltag midt i en ’krisetid’? Lørdag den 2. november diskuteres dette og andre spørgsmål til filosofisk symposium i Filmhuset.

"En indkomst er som luft under vingerne." Disse ord indleder filmen ’Basisindkomst - en kulturel bevægelse’ og anslår dens gennemgående tema, at reel frihed bygger på et fundament af reel økonomisk sikkerhed.

Dagens hovedgæst er den belgiske filosof og samfundsforsker Philippe Van Parijs, der er en af grundlæggerne af Basic Income Earth Network. Van Parijs mener, at det ikke er nok at interessere sig for den negative frihed, friheden fra tvang og undertrykkelse. For at friheden kan blive reel, må mennesker have materielle ressourcer. Derfor bør staten yde alle borgere i samfundet en ubetinget basisindkomst uden krav om modydelse.

Dagens program indeholder både debat og film om disse spørgsmål. Kl. 12.15 er der velkomst og præsentation af det europæiske borgerinitiativ til basisindkomst ved Erik Christensen. Herefter introducerer Philippe Van Parijs det filmiske essay ’Basisindkomst - en kulturel bevægelse’. Filmen vises med danske undertekster.

Fra kl. 14.15 er der filosofisk symposium i Asta Bar. Philippe Van Parijs har som opponenter Robert van der Veen, adjungeret professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, og Søren Midtgaard, lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

En dag, hvor grundforestillingerne om økonomi, aflønning og personlig frihed bliver sat til debat.

Tid: Lørdag 2. november kl. 12.15
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55, København K
Billetbestilling: Online eller på tlf. 33 74 34 12