Seminar om "The Matrix" 24/1


21.1.2005
Filmen "The Matrix" blev en stor publikumssucces, da den udkom i
1999, men også filosoffer og litteraturkritikere er begejstrede. Den 24.
januar 2005 kl. 10-13 inviterer Learning Lab Denmark, Emdrupvej 101, 2400
København NV, til seminar om bl.a. ontologiske niveauer og
'technofantasies' i filmen. Seminaret er gratis og vil foregå på
engelsk.
Læs mere på www.lld.dk/consortia/mathandscience/newsevents/seminarmatrix/da
Venlig
hilsenCinemateket