Videoteket lukker midlertidigt p.g.a. ombygning

12.8.2002 (med rettelse 27.8.2002)
Videoteket i Cinematekets underetage har længe trængt til en ordentlig
overhaling. Nu skal håndværkerne i gang, og vi er derfor nødt til at lukke
Videoteket i en kortere periode.
Engang i oktober 2002 åbner vi igen for et Videotek med
forbedrede faciliteter: ny ekspedition i stueetagen, bedre
gennemsynsfaciliteter i underetagen samt flere klassiske spillefilm blandt
de mange titler.
Cinematekets biografer og udbudet af filmvisninger vil ikke blive
berørt af ombygningen.
På gensyn i Cinemateket og Videoteket.
Henrik Degn JensenPublikumschef