Samarbejdsvilkår, praktik og støtte

Her kan du læse om vilkår for samarbejdet, og få praktiske informationer vedrørende 'Cinemateket præsenterer'.

Ansøgning om samarbejde

Det er en forudsætning for at kunne indgå i samarbejdet 'Cinemateket præsenterer', at biografen er beliggende i Danmark.

Biografen kan ansøge om samarbejde for ét kalenderår ad gangen.

Tilmelding skal ske via skemaet i højre side (som skal mailes til Filminstituttet senest 18. januar 2021).

Cinemateket særlig vægt på følgende kriterier:

  • Gode visningsforhold og visningstidspunkter
  • Events/oplægsholdere o.lign. i forbindelse med visningerne
  • Lokal markedsføring og formidling af visningerne
  • Øvrige tiltag, der kan fremme interessen for visningerne

På baggrund af ovenstående kriterier behandler Cinemateket de indkomne tilmeldinger under hensyn til den geografiske spredning af de interesserede biografer samt projektets samlede økonomi.

Filmprogram og filmleje

'Cinemateket præsenterer' består af et udvalg på 10 filmtitler.

Ved tilmelding vælger biografen de titler, som biografen ønsker vise i løbet af året. Hver film kan vises én gang på et tidspunkt inden for det givne kalenderår. Biografen kan frit bestemme hvor mange titler, der vælges, og hvornår de præsenteres (med mindre andet er anført under den enkelte titel). Specifikke visningsdatoer skal dog være Cinemateket (mortent@dfi.dk) i hænde MINIMUM en måned før.

Biografen betaler omkostningerne til filmleje og distribution. For 2021 udgør prisen 1.000 kr. pr. titel eksklusiv moms, som faktureres den enkelte biograf ved udgangen af året. Biografen oppebærer alle billetindtægter.

Rettigheder og distribution

Cinemateket er ansvarlig for clearing af visningsrettigheder og rettigheder til billedmateriale og forestår endvidere distribution af de udvalgte filmtitler til de deltagende biografer. Distribution sker via distributionskanalen Unique Digital/Movie Transit.

Markedsføring og omtale

Filminstituttet stiller udvalgt billedmateriale, logoer og filmbeskrivelser til rådighed til udarbejdelse af filmprogrammer, pressemeddelelser, annoncer, plakater, pjecer o.lign. Materialet findes her.

Cinemateket skal tydeligt krediteres i forbindelse med omtale, annoncering m.m. jf. guidelines for logobrug.

Evaluering

Biografen skal senest 1. februar i det efterfølgende kalenderår indsende en evaluering af årets visninger til Filminstituttet/Cinemateket ved at udfylde evalueringsskemaet, som findes i højre side.

Ansøgning om støtte til markedsførings- og formidlingsaktiviteter mv.

Det Danske Filminstitut opfordrer til, at de enkelte film formidles i form af introduktion, foredrag, musikalsk ledsagelse mv. Du kan se forslag og temaer til formidling i filmprogrammet for 2021.

I forbindelse med evalueringen kan biografen ansøge om støtte til dækning af afholdte udgifter til formidling og lancering i forbindelse med filmvisningerne, herunder dækning af udgifter til oplægsholdere og events, annonceindrykning, produktion af trykte foldere, programmer og plakater samt andre formidlingstiltag. Filminstituttet kan støtte biografens markedsføring og formidling med 3.000 kr. pr. titel – dog maksimalt 15.000 kr. per år. Ansøgninger under 5.000 kr. imødekommes ikke.  

Ansøgning om støtte til markedsførings- og formidlingsaktiviteter mv. skal ske på ovennævnte evaluerings- og støtteansøgningsskema. I forbindelse hermed aflægger biografen på tro og love et ikke-revideret regnskab for afholdte udgifter.

Kontakt

Morten Tang
Presse- og redaktionsmedarbejder
Tlf. +45 2214 8940
mortent@dfi.dk

Flemming Kaspersen
Redaktør
Tlf. +45 3374 3429
flemmingk@dfi.dk