Film- og teaterbranchen i fælles kamp mod sexchikane

11 organisationer fra hele film- og teaterbranchen har givet hinanden hånd på at arbejde sammen for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på teater- film og tv-produktioner.

I en pressemeddelelse udsendt efter mødet, der blev afholdt i Dansk Skuespillerforbund den 23. november, udtaler Producentforeningens direktør Klaus Hansen:

”Sexchikane og dårligt psykisk arbejdsmiljø i det hele taget er et fælles problem, som film- og teaterbranchen kun kan komme til livs, hvis vi går sammen om en fælles og vedvarende indsats. Jeg er meget glad for, at alle – både repræsentanter for arbejdsgivere og for ansatte – i dag meldte ud, at vi har brug for hinanden, hvis vi skal sikre en professionel branche, hvor man kan gå på arbejde uden fare for at få overskredet sine grænser. Et godt psykisk arbejdsmiljø er helt afgørende for ikke bare den enkeltes trivsel, men også for vores fælles evne til at skabe den bedst mulige kunst.”

Producentforeningen er sammen med Dansk Skuespillerforbund initiativtager til det tværgående samarbejde, der nu tager fat på en langsigtet indsats.

”Den sidste tids debat har gjort, at tabuet er ved at blive brudt. Vi taler om dårligt psykisk arbejdsmiljø, og vi er hver især blevet mere bevidste om egen praksis og om, at dårligt psykisk arbejdsmiljø ikke kun er noget, de andre har. Det er godt, men nu skal der handles, ” siger formand for Dansk Skuespillerforbund Katja Holm og fortsætter:

”Vi tror ikke på, at det er gjort med at nedskrive nogle regler eller komme med fine hensigtserklæringer. Derfor har vi i dag nedsat en hurtigt arbejdende lille arbejdsgruppe, der udover at komme med oplæg til Code of Conduct skal indsamle viden om, hvordan vi i branchen bedst forebygger dårligt psykisk arbejdsmiljø og lægge en arbejdsplan for samarbejdet, der sikrer, at vi også holder fokus, når vi ser ind i fremtiden. Desuden indkalder vi allerede kort efter nytår til et stormøde for alle interesserede i branchen. Der skal vi dels udveksle erfaringer og dels blive klogere på, hvordan vi bedst griber det forebyggende arbejde an. Det er vigtigt, at vi ikke udelukkende handler på baggrund af følelser, men baserer vores arbejde på viden.”

Det Danske Filminstitut er blandt de 11 organisationer, der har givet hinanden hånd på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på teater- film og tv-produktioner, og herfra lyder det fra direktør Claus Ladegaard:

”Filminstituttet har de seneste år - sammen med branchen - iværksat en række initiativer for at rette op på den skæve kønsbalance i dansk film. Den seneste tids opmærksomhed på grænseoverskridende adfærd synliggør nødvendigheden af i fællesskab også at rette fokus mod det psykiske arbejdsmiljø og god arbejdskultur, og Filminstituttet ser frem til at tage del i samarbejdet.”

De 11 organisationer er: Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund, FAF, Danske Scenografer, Danske Filminstruktører, Danske Sceneinstruktører, TIO, Danske Teatres Fællesorganisation, Danske Dramatikere, Projektstøtteudvalget for Scenekunst og Det Danske Filminstitut.

Kontakt

Klaus Hansen, 20 81 09 59
Katja Holm, 26 14 41 18
Claus Ladegaard, 33 74 34 33