Ønskes: Flere film og tv-serier fra hele Danmark

DEBAT. Der er behov for at øge mængden af film- og tv-produktioner fra alle egne af landet – altså ud over København. Regionale film og tv-serier er godt for sammenhængskraften i Danmark, lyder det fra Carsten Holst, Bo Damgaard, Klaus Hansen, Nikolaj Scherfig, Christina Rosendahl, Katja Holm og Claus Ladegaard.

Der er behov for at øge mængden af film- og tv-produktioner fra alle egne af landet – altså ud over København. Regionale film og tv-serier er godt for sammenhængskraften i Danmark.

et Danmark i større kulturel balance må være et mål for alle. Det drejer sig om at kunne se sig selv som del af noget større på tværs af geografi, køn og alder

Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn deler årligt knap 28 millioner kroner ud til danske film- og tv-serie-produktioner, som hovedsageligt laves af private producenter. Når politikerne lige om lidt sætter sig sammen og beslutter et nyt medieforlig, ønsker vi, at der afsættes et større beløb til flere film- og tv-fortællinger fra hele landet.

Fakta

Om skribenterne:
Carsten Holst, chef for Den Vestdanske Filmpulje
Bo Damgaard, direktør for FilmFyn
Klaus Hansen, direktør for Producentforeningen
Nikolaj Scherfig, formand for Danske Dramatikere
Christina Rosendahl, formand for Danske Filminstruktører
Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund
Claus Ladegaard, fungerende direktør for Det Danske Filminstitut

Teksten blev bragt i en kortere version i Berlingske 12. december 2017.

Vi foreslår derfor at etablere en Danmarkspulje, som skal støtte danske, regionalt producerede film og tv-serier med yderligere 30 millioner kroner årligt i perioden fra 2019 til 2022. Formålet er at sikre, at de historier, som vi fortæller om os selv, kommer fra hele landet. At de fortæller vores fælles historie og i hvert fald ikke foregår i København, alene fordi det er lettere og billigere at producere i hovedstadsområdet.

Hvorfor det?

Fordi et Danmark i større kulturel balance må være et mål for alle. Det drejer sig om at kunne se sig selv som del af noget større på tværs af geografi, køn og alder. Det er i høj grad public service – og til public service hører overvejelser om, hvordan vi kan stimulere produktionen af unikke, danske historier yderligere. Regionalt og nationalt. Først og fremmest til gavn for borgerne og for den samtale, som det er vigtigt, at vi fører med hinanden, uanset om vi bor i Fåborg, Skjern eller København. Det er en samtale, der er til gavn for samfundet.

Medieforliget er en chance

I det kommende medieforlig har politikerne chancen for at sætte øget fokus på fortællinger fra hele Danmark ved at sikre, at de regionale filmfonde uden for København får mulighed for at yde støtte til flere film og serier.

De regionale filmfonde har allerede været med til at skabe et Danmark i lidt bedre balance gennem de mange årlige millioner, der i dag tilføres fra en lang række jyske og fynske kommuner. Både FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje har gennem de seneste år vist vejen som katalysatorer for synergi mellem den nationale filmstøtte, Public Service Puljen og tv-stationerne. Det har betydet, at film som 'Gud taler ud', 'Marie Krøyer', 'Der kommer en dag', 'Sorg og glæde' og 'Kapgang' er blevet optaget uden for hovedstadsområdet og ofte på de steder, hvor den faktiske historie fandt sted. Det har været med til at styrke fortællingernes kvalitet, vitalitet og autenticitet.

Også i det nationale og regionale samarbejde om støtte til tv-serier er det lykkedes at skabe et mere troværdigt og mangfoldigt billede af Danmark.

En serie som 'Norskov' handler om en nordjysk havne- og industriby langt fra hovedstaden, der kæmper for at finde en ny mening og placering i en globaliseret virkelighed. 'Arvingerne' er en serie om en kunstnerfamilie, som, ikke mindst på grund af seriens placering uden for København, undgår at blive en elitær fortælling om selvoptagede kunstnere, men i stedet en inkluderende og genkendelig historie om den moderne familie.

Det er afgørende at sikre, at dansk film kan fortælle historier fra alle dele af Danmark, og det er vigtigt, at vi i fremtiden får mulighed for at skabe flere historier fra flere dele af landet. Men det sikres ikke alene ved, at allerede etablerede produktionsselskaber og -miljøer får øget mulighed til at producere film uden for hovedstadsområdet.

Regionale filmcentre uden for København

Det skal også ske ved, at der opbygges regionale filmcentre uden for hovedstadsområdet, som på organisk vis giver nye talenter mulighed for at uddanne sig, udvikle sig, fortælle netop deres historier og vise dem til et publikum. En specialiseret og højteknologisk branche vil altid koncentrere sig få steder, og den danske filmbranche er først og fremmest koncentreret i og omkring hovedstaden, men både på Fyn og i Østjylland er der filmmiljøer, som det er vigtigt at udvikle og styrke.

Og vi starter ikke fra bunden. Der skal bygges videre på initiativer, der gennem de seneste 10 år har vist sig at være af uvurderlig betydning for oplevelsen af, at ikke alt er styret fra København – og som har været finansieret af en skønsom blanding af såvel kommunale som statslige midler.

Fyn har en regional fond i form af FilmFyn, Odense Film Festival, som er en international anerkendt kortfilmfestival, publikumsprisen Svend, hvor det er publikum der er afgørende for prisuddelingen, Odense Filmværksted, som er en del af FilmTalent, den alternative filmuddannelse 18Frames og en række videregående uddannelser, der uddanner til beskæftigelse inden for film og tv.

Østjylland har Filmby Aarhus (som huser over 100 film- og medievirksomheder), Den Vestdanske Filmpulje, Aarhus Filmværksted, som er en del af FilmTalent, den nye tværmedielle festival this, animationsskolen i Viborg og multiplatformsuddannelsen i Aarhus, den alternative filmuddannelse Super8, og en række videregående uddannelser.

Øgede midler til de regionale fonde og institutioner er også en langsigtet investering, der skal medvirke til at udvikle Fyn og Østjylland til stærke og blivende regionale filmcentre, som vil kunne servicere hele den vestlige del af Danmark. Det vil demokratisere adgangen til at blive fremtidens fortællere ved at gøre talentudvikling og støtte uafhængig af bosted, og det vil øge den samlede kvalitet af de visuelle fortællinger, der produceres her i landet.

Støtten er en god forretning

Ud over at vi sikrer et Danmark i bedre balance, er der også meget, der tyder på, at regional støtte til filmproduktion er en god forretning. Det handler om danske fortællinger fra øst mod vest, men det handler også om de afledte effekter af kulturinvesteringerne: omsætning, arbejdspladser og regional stolthed. Sagt helt banalt kommer der mere end en film eller en tv-serie ud af en regional investering. Tidligere undersøgelser har vist, at en krone investeret i regional film- eller tv-produktion ofte kommer mere end dobbelt eller tredobbelt igen som forbrug i den pågældende region. Og film og tv-serier fungerer også ofte som branding af en by eller en region, som kan opgøres i en betragtelig annonceværdi.

En styrkelse af de regionale filmfonde vil betyde, at der vil blive fortalt flere historier fra hele landet. Og der vil blive produceret mere regionalt indhold, end der gør nu, hvis der er flere øremærkede penge til at gøre det for. En forøgelse af engagementet i regionale produktioner vil samtidig styrke de regionale filmmiljøer væsentligt. Vi vil med Danmarkspuljen være med til at sikre, at vi har et landsdækkende produktionsmiljø, hvor man kan finde kvalificeret arbejdskraft fra Harboøre til Helsingør.

Vi foreslår, at kulturpolitikkerne i det kommende medieforlig styrker de regionale filmfonde med hver 15 millioner kroner om året i en fireårig periode. Det vil bringe begge fonde op på en årlig støttevolumen på omkring 25-30 millioner kroner, og det vil betyde, at der vil ske en markant forøgelse af film, der fortæller historier fra hele landet, og samtidig en styrkelse af de filmmiljøer, der allerede eksisterer på Fyn og i Østjylland.

Lad os værne om og udvikle den mangfoldighed, der findes i dansk film og tv, og lad det skinne igennem i medieforliget, at man ønsker kvalitetsfortællinger fra hele landet. Flere fortællinger fra alle egne af landet vil medvirke til, at vi bedre kan genkende hinanden i den stadigt mere fragmenterede virkelighed, vi befinder os i. Det er godt for sammenhængskraften i Danmark.