Forskere tilknyttet 'En fælles filmkultur?'

Casper Tybjerg

Casper Tybjerg

Casper Tybjerg er lektor ved Københavns Universitet og forsker i filmhistoriografi og i dansk og international stumfilm. Han er uddannet cand.mag. i filmvidenskab og middelalderkundskab ved Københavns Universitet og har skrevet ph.d.-afhandling sammesteds om dansk stumfilm.

Casper Tybjerg har været ansat som lektor på KU siden 2000. Han har bistået i DFI’s arbejde med restaureringen af forskellige danske stumfilm og har været medtilrettelægger af flere retrospektiver, bl.a. på stumfilmfestivalen i Pordenone. Han har skrevet en lang række filmhistoriske artikler og er ved at færdiggøre en bog om filmhistorieskrivningens teori og metode med Carl Th. Dreyer som det gennemgående eksempel.

Hans forskning i dette projekt vil fokusere på filmstil i dansk og tysk film i stumfilmperioden som eksempel på kulturel udveksling, med særlig opmærksomhed på udviklingen af et begrebsapparat, der vil kunne beskrive de indbyrdes udvekslinger og sammenfletninger anskueligt og præcist.

Se evt. Caspers side på Københavns Universitet: https://mef.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/117812

Frida Lind Stokkebæk

Frida Lind Stokkebæk

Frida Lind Stokkebæk er kandidatstuderende på Film- og medievidenskab på Københavns Universitet med sidefag i antropologi og kønsstudier. Frida har siden april 2018 arbejdet som studentermedhjælper i Arkiver & Digitalisering på DFI, og er forskningsassistet for dette projekt. 

Helle Kannik Haastrup

Helle Kannik Haastrup

Helle Kannik Haastrup er lektor, ph.d. i film- og medievidenskab ved Institut for Nordiske Studier på Københavns Universitet og har være visiting scholar ved NYU Tisch School of the Arts. Hun har udgivet monografien Genkendelsens Glæde: intertekstualitet på film (2010), samt artikler i danske og internationale tidsskrifter. Hun er medstifter af ”Nordic Celebrity Studies Network” og har som Chair for ’Film studies Section’ i ECREA også være med-organisator af konferencer om Europæisk film og filmkultur.

Hendes forskningsområder er filmæstetik og kultur samt tværmedialitet og celebritykultur. Forskningen i celebritykultur er koncentreret om politik, videnskab og filmkultur med fokus på bl.a. celebrity-aktivisme om klima, feminisme og filmpromotion på de sociale medier samt filmstjernen analyseret som tværmedial konstruktion. 

Helle Kannik Haastrups delprojekt i En fælles filmkultur? undersøger celebritykulturen med et æstetisk-tværmedialt fokus på filmstjernen Asta Nielsen.

Se evt. Helles side på Københavns Universitet: https://nors.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/96027

Isak Thorsen

Isak Thorsen

Isak Thorsen er ph.d. i filmvidenskab fra Københavns Universitet, og forsker primært i dansk film. Han er redaktør og skribent af de danske opslag i Historical Dictionary of Scandinavian Cinema (Scarecrow Press, 2012), og i 2017 udkom hans bog Nordisk Films Kompagni 1906-1924. The Rise and Fall of the Polar Bear (John Libbey). Isak har bidraget til antologierne 100 Years of Nordisk Film (DFI 2006), International Western Films: Re-Locating the Frontier (Scarecrow Press, 2013) og skrevet artikler i tidsskrifter som Film History, Kintop, Scandinavian – Canadian Studies, 16:9, Journal of Scandinavian Cinema og Kosmorama. Sammen med Claire Thomson og Pei Sze Chow redigerer han i øjeblikket en engelsksproget antologi om dansk filmhistorie (University of Edinburgh Press, 2020). Isak underviser i film- og medierelaterede fag ved Københavns Universitet.

Isak vil undersøge de dansk-tyske relationer i forbindelse med UFA’s overtagelse af Nordisk Films Kompagnis forretningsnetværk i Tyskland og Centraleuropa i slutningen af Første Verdenskrig.

Se evt. Isaks side på Københavns Universitet: https://mef.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/148546

Jannie Dahl Astrup

Jannie Dahl Astrup

Jannie Dahl Astrup er uddannet cand.mag. i filmvidenskab fra Københavns Universitet (2012) med et speciale om Palladium i stumfilmperioden. Hun er ansat som ph.d.-stipendiat ved DFI, hvor hun forsker videre i filmselskabet Palladiums historie. Hendes projekt er et virksomhedshistorisk grundstudie af Palladium i stumfilmperioden og overgangen til tonefilm - med særligt henblik på det danske selskabs ageren på det tyske marked. Hensigten er at udforske, beskrive og analysere Palladiums rolle i en transnational filmkultur, hvor talent såvel som film bevægede sig over nationale grænser som et helt grundlæggende vilkår for filmindustrien.

Jannie Dahl Astrup har som film- og tv-anmelder fungeret freelance både under studietiden og årene efter med bidrag til Soundvenue, Apropos, Information og Kosmorama. Hun har tidligere været projektansat i DFI’s filmarkiv og arbejdet med samlingsregistrering; herunder en filmsamling fra Frihedsmuseet. Hun er desuden en af kræfterne bag filmklubben Den Røvsmalle Biograf i hjembyen Odense.

Lars-Martin Sørensen

Lars-Martin Sørensen

Lars-Martin Sørensen er leder af En fælles filmkultur?, forskningsleder ved DFI, ph.d. i filmvidenskab fra Københavns Universitet med en afhandling om den amerikanske besættelsescensur af japansk film (Censorship of Japanese Films during the US Occupation of Japan, Mellen Press 2009) og ansvarshavende redaktør for DFI’s akademiske filmtidsskrift Kosmorama

Hans forskning har primært rettet sig imod to hovedområder: japansk og dansk filmhistorie. Foruden en lang række artikler om japansk film, har han publiceret monografien Dansk film under nazismen (Lindhardt og Ringhof, 2014), flere artikler om samme emne i udenlandske tidsskrifter og udgiver i september 2019 bogen Sidste nyt fra Berlin, som er et pressehistorisk studie af, hvordan danske berlinerkorrespondenter fortalte om Det Tredje Riges udvikling frem til Anden Verdenskrig.

I dette projekt undersøger Lars-Martin Sørensen, i hvilket omfang og på hvilke tidspunkter nationale skel mellem dansk og tysk film særligt artikuleredes i branchetidsskrifter, af filmcensuren og i produktionsmiljøet.

Se evt. Lars’ side her: https://www.dfi.dk/viden-om-film/forskning/forskere-og-forskningsprojekter/lars-martin-sorensen

Lisbeth Richter Larsen

Lisbeth Richter Larsen

Lisbeth Richter Larsen er cand.mag. i filmvidenskab og retorik og har siden 1999 været ansat på Det Danske Filminstitut. Hun varetager formidlingsopgaver på det filmhistoriske område, er redaktør på flere af DFI’s websites og har gennem en årrække arbejdet med udbredelse og tilgængeliggørelse af filmarven. Har været redaktør og bidragsyder på flere DFI-bogudgivelser og publicerer løbende artikler og tekster om emner i dansk filmhistorie i Kosmorama, i udenlandske tidsskrifter samt på dfi.dk.

Af større projekter og indsatser kan nævnes: 1999-2001 katalogisering af DFI’s omfattende særsamling fra Nordisk Films Kompagni. 2002-2003 udarbejdelse af katalog over 230 skuespillere, instruktører og fotografer fra stumfilmperioden. 2005-2006 bogudgivelse og seminar i forbindelse med Nordisk Films 100 års jubilæum. 2008-2010 projektleder og redaktør på Carl Th. Dreyer - Liv og værk, et omfattende website om Dreyer og hans film. 2012-2013 projektleder og medredaktør på relancering af filmtidsskriftet Kosmorama som webtidsskrift. 2013 webredaktør på Sculpting the Past / Fortid fortolket – et fondsfinansieret kulturarvs- og udstillingsprojekt med webformidling af en række nydigitaliserede dokumentarfilm. 2013-2015 projektleder på Danmark på film – streamingsite for historiske optagelser og dokumentarfilm. 2015- redaktør af Danmark på film.

I dette projekt arbejder med Lisbeth at afdække samarbejdet mellem Asta Nielsen og Urban Gad, samt arbejdsfordelingen mellem Gad og hans fotografer, for at belyse hans ’kvaliteter’ som filmskaber set i lyset af hans forståelse af det nye medie som fremlagt i bogen ”Filmen – dens Midler og Maal” fra 1918.

Palle Schantz Lauridsen

Palle Schantz Lauridsen

Palle Schantz Lauridsen, dr.phil., ph.d. i Filmvidenskab (1989), lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.

Han har tidligere arbejdet med filmteori, filmlyd, forholdet mellem storbyen og filmen og med biografkultur, men har de seneste år især forsket i populærkultur, hvilket bl.a. resulterede i doktorafhandlingen Sherlock Holmes findes ikke. Sherlock Holmes i danske mediekulturer, 1891-2017 (2020).

Palle Schantz Lauridsens delprojekt i En fælles filmkultur? ligger i forlængelse af afhandlingen og tager udgangspunkt i det forhold, at Sherlock Holmes-figuren allerede i stumfilmsæraen var en transnational figur – også i mødet mellem dansk og tysk filmkultur. Tyske filmfolk arbejdede i danske Holmes-film, danskere arbejde i tyske Holmes-film og film fra begge lande krydsede grænsen og blev vist i nabolandet.

Se evt. Palles side på Københavns Universitet: https://nors.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/3870
 

Stephan Michael Schröder

Stephan Michael Schröder

Stephan Michael Schröder har været professor i skandinavistik ved Universitetet i Köln, Tyskland, siden 2005. Han læste nordisk filologi, nordisk historie og statsvidenskab i Kiel, Minneapolis og Odense og tilbragte i slutningen af halvfemserne to år med arkivstudier i København, bl.a. i DFI’s samlinger. Hans speciale er forholdet mellem dansk litteratur og film i stumfilmstiden, og til hans publikationer hører Ideale Kommunikation, reale Filmproduktion. Zur Interaktion von Kino und dänischer Literatur in den Erfolgsjahren des dänischen Stummfilms 1909–1918 (Ideal kommunikation, real filmproduktion. Om interaktionen mellem film og dansk litteratur i den danske stumfilms succesår 1909–1918) i to bind (2011). Han er medlem af bl.a. Kosmoramas advisory board. 

I projektet En fælles filmkultur? repræsenterer han den tyske side af projektet og arbejder især med teoretiseringen af de dansk-tyske relationer i stumfilmstiden, med tyske manuskriptforfatter i dansk filmindustri og arbejder især med markedsføring af danske film i Tyskland og med danske netværk i Tyskland.

Se evt. Stephans side på Köln Universitet: http://smschroeder.de