BUSTER - International børnefilmfestival i København


Københavns nye internationale børnefilmfestival BUSTER
afvikles fra 27. november til 2. december 2000.
Læs mere på www.buster.nu om en hel uge med gratis
forevisninger af film for børn og alle andre, der interesserer sig for
børnefilm.
Elektronisk nyhedstjeneste for bibliotekarer

Henled venligst
kollegernes opmærksomhed på, at de kan tilmelde sig Det Danske
Filminstituts nyhedstjeneste for bibliotekarer på www.biblioteksservice.dfi.dk.
Både navn og bibliotek bedes indtastet i navnefeltet.
På den
elektroniske nyhedstjeneste vil nyheder og meddelelser om nye film blive
udsendt løbende. Vi vil dog stadig
udgive nyhedsbrevet "Film og biblioteker" og tillægget Nye Film i
trykt form 4 gange årligt.