Film i kufferten – lav film med de mindste

Det Danske Filminstitut (DFI) har sammen med filmselskabet Copenhagen Bombay udviklet Film i kufferten – et legemateriale hvor børn optager deres egne stopmotionfilm. Fra sommeren 2015 igangsætter DFI et pilotprojekt med kurser til de bibliotekarer, der skal formidle og arbejde med Film i kufferten. Kufferten kan købes af alle biblioteker.

Film i kufferten henvender sig primært til 3-7-årige børn. Det vigtigste i kufferten er en iPad til at optage billeder og lyd, et stativ til iPad’en, samt diverse apps og instruktionsvideoer som skal inspirere og vejlede. Selve produktionsprocessen er et praktisk forløb på biblioteket af ca. en times varighed, hvor en bibliotekar eller en pædagog støtter børnegrupper på 3-6 deltagere hen i mod det endelige produkt.

Kufferten indeholder også anbefalinger til filmvisninger af eksemplariske animationsfilm til inspiration for børnene, så kufferten også kan bruges som udbygning af en eksisterende børnefilmklub.

Film i kufferten kontakt

Undervisningsansvarlig Kari Eggert Rysgaard: Mail: karir@dfi.dk / Tlf. 33743669.
Regional konsulent Morten Gøbel Poulsen: Mail: mortenp@dfi.dk / Tlf. 29409819

Bibliotekaren der skal formidle og arbejde med børnene får sikkert stor glæde af de konkrete øvelser der er rettet til de voksne, der skal sætte hele processen i gang.

Køb en kuffert og deltag i pilotprojekt fra sommeren 2015

Fra sommeren 2015 vil DFI igangsætte et pilotprojekt, hvori der indgår filmkurser til de bibliotekarer, der skal formidle Film i kufferten i samarbejde med daginstitutionerne. Det er planen at kurserne skal være gratis for bibliotekarerne.

Selve det fysiske materiale indkøbes af biblioteket til eje. Her indgår kuffert, iPad med anbefalede app’s, stativer til stopmotion samt diverse animationsmaterialer, øvelser og vejledninger. Prisen vil ligge på max. 13.000 kr. + moms. Via Film i kuffertens hjemmeside vil biblioteket gratis kunne downloade animationsmaterialer, opdatere de medfølgende app’s, finde nyudviklede øvelser mm., således at biblioteket selv løbende kan opdatere den medfølgende iPad og supplere med fysiske materialer.

Vil I vide mere?

Er jeres bibliotek interesseret i at høre mere om Film i kufferten-projektet, vil DFI meget gerne høre fra jer.

Kontaktpersoner vedrørende Film i kufferten:
Undervisningsansvarlig Kari Eggert Rysgaard: Mail: karir@dfi.dk / Tlf. 33743669.
Regional konsulent Morten Gøbel Poulsen: Mail: mortenp@dfi.dk / Tlf. 29409819

Læs mere på www.dfi.dk/filmikufferten

Kufferten og dens materialer er blevet testet og evalueret bl.a. af Gentoftegade Bibliotek, hvor Film i kufferten i dag indgår som et tilbud til børnehaver og til skolebørn i fritiden.

Se mere om det på https://genbib.dk/gentoftegade eller kontakt børnebibliotekar Peter Nordahl på tlf. 3998 5730 for at høre nærmere om erfaringerne fra Gentoftegade bibliotek.

logo