Auteur laver filmevents med bibliotekerne

Filminstruktør Andreas Dalsgaard, som startede foreningen Auteur, holder oplæg om én af sine film.
LAV ET ARRANGEMENT. Auteur er en forening, som tilbyder bibliotekerne at stå for planlægning og gennemførelse af events med film, oplæg og debat.

Auteur beskæftiger sig med at arrangere events med udgangspunkt i en film – primært dokumentarfilm, men også fiktionsfilm. Målet er at skabe oplevelser, hvor publikum kommer tæt på en film og dens instruktør. Der er også mulighed for at planlægge debatarrangementer med inddragelse af andre aktuelle oplægsholdere omkring nogle af de temaer, som filmen omhandler.

Auteur har rødder i filmbranchen med filminstruktør Andreas Dalsgaard som bagmand, og med støtte fra bl.a. Instruktørsammenslutningen og DFI. Mange af landets filminstruktører samarbejder allerede med Auteur, og er i dialog  omkring hele forløbet fra planlægning og idéudvikling, til selve gennemførelsen af et filmarrangement.

Bibliotekerne kan inddrage Auteur i deres filmarrangement på flere niveauer, alt efter individuelle ønsker og behov. Auteur tilbyder at stå for alle praktiske foranstaltninger både før og under arrangementet inklusive booking og kontakt til instruktør, inddragelse af andre oplægsholdere, forberedelse af debatoplæg, teknisk support og afvikling, gratis PR-materiale samt anden PR i samarbejde med det pågældende bibliotek. De nærmere aftaler om Auteurs involvering i et arrangement aftales med udgangspunkt i bibliotekets ønsker. 

Auteurs instruktørgalleri.
Auteurs tilbud til bibliotekerne om filmoplæg og tema-arrangementer.

Læs mere om Auteur og bibliotekernes muligheder for samarbejde på www.auteurfilm.dk.

Folkene bag Auteur er også til stede på DFI’s filmseminar for bibliotekarer 28. - 29. august 2018, hvor du kan høre mere og stille uddybende spørgsmål. 

Kontakt til Auteur:
Projektleder Sofie Husum Johannesen
Tlf: 60678066
Mail: sofie@auteurfilm.dk

Kontakt Auteur

Kontakt til Auteur:
Projektleder Sofie Husum Johannesen
Tlf: 60678066
Mail: sofie@auteurfilm.dk

Du kan også møde folkene bag Auteur på DFI’s filmseminar for bibliotekarer 28. - 29. august 2018 i Odense.

Kontakt

Carsten Olsen
Redaktør og bibliotekskonsulent
Tlf. +45 2537 1388
carsteno@dfi.dk