Børn og unge på flugt

Mon de kommer om natten? (Emil Langballe, DK, 2016)
TEMA. Børn og unge der forlader deres hjemstavn, for at finde en ny tilværelse i Danmark, har hovedrollerne i filmene i dette tema. Den personlige vinkel i filmene giver os en bedre forståelse af, hvad det vil sige at være flygtning eller asylsøger, og de suppleres af artikler om emnet. Der er film for både større børn, unge og voksne.

Om filmene i temaet

Flere af filmene i dette tema vil fungere rigtig godt som afsæt for dialog og debat om asylproblematikken og integrationsindsatsen i Danmark. Der er film for både større børn, unge og voksne.

Film i temaet


Se også under INSPIRATION Mon de kommer om natten?