Erindringsbio online for alle

En af filmene i ErindringsBio er oplysningsfilmen 'Sol, sommer og badevand' (1954) med Dirch Passer i hovedrollen. Still fra filmen.
INSPIRATION. Alle interesserede kan nu selv gå på opdagelse online i ErindringsBio, som er skræddersyet til mennesker med demens og deres pårørende og plejepersonale.

Filminstituttet håber, at brugerne har lyst til at dele deres erfaringer med redaktionen bag. Det gælder også biblioteker der samarbejder med plejehjem om tilbud til demensramte og pårørende.

ErindringsBio

Filminstituttet inviterer alle med demens inde på livet til at gå på opdagelse i ErindringsBio, som er gratis online. Her kan man se dokumentariske film fra 1950’erne og 1960’erne og finde dialogmateriale. ErindringsBio ligger på Filminstituttets streamingsite ’Danmark på film’. Filmene kan ses på computer, tablet eller smartphone.

Projektet er stadig i testfasen, hvor Filminstituttet indsamler viden om, hvordan de historiske film bedst kan gøre gavn for mennesker med demens. ErindringsBio bliver i øjeblikket testet ved visninger på omsorgshjemmet Pedershave i Frederikssund.

Læs også: ErindringsBio - nyt projekt om film og demensramte.

Filminstituttet har valgt at gøre både film og det tilhørende materiale i ErindringsBio tilgængeligt online for alle interesserede, og udvider dermed mulighederne for at indsamle erfaringer fra hele landet. 

Brugere tages med på råd 

Filmpakkerne i ErindringsBio indeholder dokumentariske filmklip fra fortrinsvist 1950’erne og 1960’erne. Blandt filmene kan man finde alt fra farverige festdage hos de kongelige til sort-hvide indblik i hverdagen før farvefjernsynets tid. Sammen med filmene er der dialogmateriale, som kan inspirere til at starte en god samtale om gamle dage med udgangspunkt i de levende billeder.

Filmene i ErindringsBio kommer fra streamingsitet Danmark på film, der rummer historiske film fra hele landet. Still fra 'Hamburgerbørn ankommer' (1943).

Formålet med at lægge filmpakker og dialogmateriale online er, at Filminstituttet gerne vil tage potentielle brugere med på råd i udviklingsfasen, fortæller Jens Nielsen Gram, der er afdelingsleder for Arkiver & Digitalisering.

Kom med din feedback

Filminstituttet inviterer alle interesserede til at gå på opdagelse i ErindringsBio og sende jeres feedback på film og indhold til:

Projektleder Christine Bøge Lejre
christinebl@dfi.dk

”Det er noget nyt for os at beskæftige os med krydsfeltet mellem kultur og sundhed. Derfor har vi brug for at indsamle al den viden, vi kan. Hvis de, som kan få gavn af filmpakkerne, har lyst til at afprøve ErindringsBio, vil det hjælpe os med at finde ud af, om og hvordan historiske film kan bruges til at lave meningsfulde filmtilbud til mennesker med demens,” siger Jens Nielsen Gram.

COVID-19 som katalysator

På længere sigt er ambitionen, at ErindringsBio skal udvikle sig til flere filmaktiviteter og filmtilbud – bl.a. biografvisninger – til mennesker med demens. På grund af COVID-19 har Filminstituttet dog i første omgang valgt satse på at lave onlinemateriale, der kan bruges på både computer, tablet og smartphone. 

Pandemien har sat sit præg på projektet i mere end én forstand. Efterårets stigende smittetal har ifølge Jens Nielsen Gram sat skub i projektet og været endnu en stærk motivation for at få materialet ud online hurtigst muligt: 

“Situationen nu skaber øget behov for aktiviteter, der kan udføres uden at forlade hjem eller plejehjem. De sidste par måneder har vi arbejdet på at lave materiale, der kan bruges hjemme i stuerne. Det giver rigtig god mening at få filmpakkerne ud nu, hvor behovet er stort.”

ErindringsBio er udviklet i samarbejde mellem Filminstituttet, VIA University College og omsorgshjemmet Pedershave, hvor temapakkerne vil blive pilottestet i november og december 2020. 

I en lille film om byen Søvang får vi indtryk af hverdagslivet i 1940'erne og 50'erne. Still fra filmen.