Ernst og Lili fremmer sprogudvikling i nordjyske børnehaver

"Ernst i svømmehallen" (Alice de Champfleury, 2010) inspirerer den sproglige udvikling i nordjyske børnehaver.
INSPIRATION. Filmene ”Ernst i svømmehallen” og ”Lili kender alle farver” er blevet en fast del af det sproglige pensum, som bibliotekarer i Nordjylland tager med ud til børnehavebørn i projektet ’Sprogstart’. Det er sat i verden for at forbedre sproget hos børn inden skolestart.

Hvordan er det lige, man skal opføre sig i svømmehallen? Og hvordan er det for en dreng på 3-4 år at være med inde i damernes omklædning? Og hvad sker der lige for alle farverne, man kan male med – og hvorfor er det kun mor og far, der må male på væggene?

Spørgsmålene er mange, når man er børnehavebarn og i den spæde start af sin sproglige dannelse. Børnebibliotekarer fra nordjyske biblioteker forsøger sammen med børnene svare på nogle af spørgsmålene, når de tager ud i børnehaverne. Med sig har de muleposer fyldte med bibliotekspåvirkning, sproglege, sange og små film fra DFI.   

Leg med film

Helt konkret bruges de to film om Ernst og Lili til at understøtte de læringsmål, der arbejdes med i Sprogstart.

I de sessioner hvor ”Ernst i Svømmehallen” (Alice de Champfleury, 2010) anvendes, tages der udgangspunkt i materialet fra DFI konceptet ”Leg med film”, hvor børn og bibliotekaren starter med at ”se film med ørerne”; børnene lytter til en sekvens fra filmen og kommer med bud på filmens handling. Herefter ses filmen, og det afsløres, om børnene gættede rigtigt. Til slut bliver filmen også leget, og her laves der vaskeremse, tørsvømning og spring fra 10m vippen. Til sidst får børnene lov til at skrige ligeså højt som Ernsts mor. 

Når filmen ”Lili kender alle farver” (Siri Melchior, 2015) er med, er det for at understøtte bogen af sammen navn. Filmen rummer mere handling end bogen, der er mere stemning og flere farver og mønstre – der alt sammen er med til at sætte den rigtige ramme for snakken om farvers forunderlige univers. 
Filmene er stillet til rådighed til brug i børnehaverne af DFI i samarbejde med bibliotekerne.

Om Projekt Sprogstart

Projekt ’Sprogstart’ er bibliotekernes indsats for børnehavebørn. Der er tale om et 2-årigt projekt som afsluttes i udgangen af 2018.

Formålet er at udvikle og teste et koncept for, hvordan bibliotekerne via et bevidst, målrettet og systematisk forløb over en 2-årig periode kan påvirke børns sprogfærdigheder i alderen 3-5 år. Målet er at mindske det sproggab, der er mellem de sprogsvage og de sprogstærke børn ved skolestart. Dette sproggab følger børnene hele livet.

"Sprog og læsning er indgangen til kultur, sociale fællesskaber og kundskab. Det er læsningen, der er den mest afgørende færdighed i forhold til videre læring, og sprogmiljøet i de danske børnehaver har vanskelige kår. Bibliotekerne vil måle effekten af egen indsats, så de via evidensbaseret forskning kan dokumentere den samfundsøkonomiske gevinst", udtaler børnebibliotekar Gritt Bang Elmeskov fra Aalborg Bibliotekerne.

Formen er, at 8 biblioteker i Region Nordjylland kommer ud i 54 børnehavestuer. Hver stue får to forløb. Ét forløb er 8 uger, hvor biblioteket kommer 3 gange om ugen med 30 minutters sessioner (i alt 24 sessioner). For at sammenligne resultaterne, er stuerne også kontrolenheder undervejs. I alt deltager over 1000 børn, og de sprogscreenes flere gange undervejs.