Social arv - omsorgssvigt og mønsterbrydere

"Drømmen om en familie" (Mira Jargil, 2013) har netop vundet en Robert som bedste dokumentarfilm i 2013.
TEMA. Mennesker der har været udsat for en barndom med overgreb og svigt, skal kæmpe ekstra hårdt i voksenlivet for at skabe en harmonisk tilværelse. For nogle lykkes det at bryde familiemønstrene, mens andre lander i præcis de samme forhold, som de selv led under. Det er disse aspekter af begrebet social arv, som har fokus i dette tema, hvor tre stærke dokumentarfilm belyser problematikken.

Hvorfor dette tema?

Social arv, omsorgssvigtede børn og opløste familier er et både personligt og samfundsmæssigt anliggende. Med de tre film om emnet, forslag til artikler og oplæg til dialog, håber vi på at kunne bidrage til forståelsen af problemstillingerne og til yderligere debat. Samtidig benytter vi lejligheden til at formidle nogle gode dokumentarfilm og sætte fokus på deres virkemidler og rolle i mediebilledet.

Udvalgte artikler om filmene

Udvalgte artikler om social arv

Dialog om filmene

De tre dokumentarfilm i dette tema, er velegnede til at identificere og levendegøre nogle af de vigtige problemstillinger omkring social arv. Alle filmene og historierne bag, har været meget omtalte i medierne, og de har måske i perioder ligefrem været dagsordensættende for debatten om social arv.

Spørgsmålene nedenfor kan inspirere til dialog om filmene. Se desuden de udvalgte artikler ovenfor.

 • Hvad ser du af ligheder og forskelle mellem hovedkaraktererne i de tre film?
 • Beskriv de familieforhold publikum præsenteres for, og diskutér om der er fælles træk ved familierne.
 • Har du sympati for filmenes hovedpersoner?
 • Hvilke virkemidler bemærker du specielt, at filmene benytter for at beskrive temaet?
 • Musik, lys, billeder, klipning, billedbeskæring m.v.?
 • Er der situationer i filmene, hvor du synes at publikum kommer for tæt på personernes privatsfære?
 • Får du som publikum tilstrækkelig indsigt i forholdene, eller er der ting som filmene forsømmer at belyse?
 • Alle tre film i temaet har fået stor medieopmærksomhed. Hvilken betydning har det for de medvirkende?
 • Fungerer filmene godt som grundlag for en samfundsdebat om social arv og omsorgssvigt?
 • Er der en grænse for hvornår en filmskaber/filmfotograf bør gribe ind i de begivenheder vedkommende er vidne til? Hvor går denne grænse i så fald, og bliver den overskredet i nogle af filmene?
 • Kunne disse dokumentarfilm lige så godt have fungeret som fiktionsfilm/spillefilm? Ville der være forskel på dit engagement og din interesse i fortællingerne, hvis det var fiktive historier med skuespillere i hovedrollerne?

Dialog om social arv

Nedenstående spørgsmål kan bidrage til en generelt dialog om social arv.

 • Hvor går grænsen for, hvornår naboer, familie eller venner bør reagere på observationer af overgreb og mistrivsel i en familie? Hvis man vil gribe ind, hvordan kan det så gøres?
 • Hvornår og hvordan bør de offentlige myndigheder blande sig i familiers privatliv?
 • Kan man som samfund og medborger bryde den negative sociale arv?
 • Nogle ofre for vanrøgt og mishandling i barndommen vælger at bryde helt med deres familie, når de bliver voksne. Overvej konsekvenserne af dette valg.
 • Hvad ser du som det vigtigste for mennesker, der vil bryde et negativt nedarvet familiemønster?
 • Er du enig i, at social arv er et stort og vigtigt problem i Danmark?
 • Hvilke aspekter af social arv synes du, er de vigtigste?

Film i temaet
 

 

Kontakt

Carsten Olsen
Redaktør og bibliotekskonsulent
Tlf. +45 2537 1388
carsteno@dfi.dk