StoryLab i Viborg udvikler unges kreativitet

I Viborg Bibliotekernes StoryLab i 2017 skulle elever i 7. og 8. klasse selv fortælle ikke-skriftlige historier med udgangspunkt i romanen "Monster" af Patrick Ness.
INSPIRATION. StoryLab på Viborg Bibliotekerne er et projekt, som styrker unges kreative evner til at fortælle historier i animation, billeder, lyd og musik. StoryLab blev til i samarbejde  med kommunens skoler, Viborg Animation Workshop m.fl.

StoryLab blev skabt som et understøttende tilbud til danskundervisningen for elever i 7. og 8. klasse, hvor målet var at skabe et kreativt, ikke-skriftligt makerspace. Her fortælles historier – bl.a. i billeder, lyd, musik, animation og installation. Digitalt og med hænderne i spændingsfeltet mellem ny teknologi og eksperimenterende mesterlære. Målet med StoryLab er at skabe en ramme, hvor unge kan styrke og udvikle multimodale og innovative evner. Afsættet er det narratives relationelle og identitetsskabende potentiale.

Tung tematik og animation
Forløbene gik ud på, at eleverne skulle lave deres egne multimodale historier – som animationsfilm - med inspiration og tematik hentet fra bogen ”Monster” af Patrick Ness. Rammerne for opgaven til eleverne var, at filmen skulle handle om ”angsten for at miste”, og der var opsat det benspænd, at der skulle indgå et monster. Men monsteret skulle ikke bare være grumt, men et komplekst monster, ligesom i bogen.

Det skal være vedkommende
Der blev skabt en masse animationsfilm, der hver især var et udtryk for elevernes egne forestillinger om det at miste. Der var film om den overvældende følelse af tab og jalousi, når ens bedste ven finder en anden bedste ven, og én af filmene handlede om sorgen ved at miste et kæledyr. Et centralt tema for flere af filmene var, at man må acceptere det der sker, og at man skal være bevidst om, at man er nødt til at arbejde på at komme over det. Filmene var i høj grad inspireret af elevernes egne liv, og de berører emner, som fylder i deres hverdag.
Som børnebiblioteksprojekt er det nok utraditionelt at tage en så svær og tabubelagt tematik op, men den viste sig at være velvalgt. Historierne havde meget på hjerte, men fordi de blev holdt i en armslængde fra eleverne og ikke var selvbiografiske, gav de mening uden at gå nogen nær. Filmene og temaerne blev holdt på et mere universelt og abstrakt niveau.

Intet er rigtigt eller forkert
Pointen er, at tematikken altid skal kunne give mening i de unges eget liv, og ved brug af billedsymbolik lykkedes de med at skabe fine stemningsfortællinger. F.eks. er vejret tit brugt som et udtryk for følelser, ligesom lys og skygge – og i en af filmene bliver dét at give slip på en sorg, illustreret som det at slippe en guldfisk ”fri”. Ideen er netop ikke, at elever skal lave et referat af en allerede kendt historie, og det er heller ikke meningen, at de skal behandle tematikken ud fra et synspunkt om, at noget er rigtigt eller forkert. 

Forløbet
I StoryLab foregik aktiviteterne både ude på skolen og på biblioteket. Den første seance var en formiddag med introduktion ved bibliotekaren, hvor elevernes blev præsenteret for projektet og fik et inspirationsoplæg om frygt og monstre. Derudover arbejdede de med storyboard og visuelt design, og det blev afstemt med læreren, hvad der skulle forberedes til besøget på biblioteket.

At arbejde med ikke-skriftlige fortællinger
Eleverne skulle nemlig læse bogen, arbejde med dens tematik samt forberede deres storyboard, hvilket var et vigtigt stykke arbejde, da det gav tid til at tænke over og kvalificere deres historie. Cirka tre uger derefter mødte klassen op på biblioteket, hvor de over de næste tre dage skulle arbejde med deres fortælling og det visuelle design. De lærte om animationsteknik, hvordan man skaber forskellige følelser og stemninger, og de fik indføring i lyddesign.

Biblioteksprojekt med partnerskaber
Viborg Bibliotekerne har udviklet og gennemført StoryLab i tæt samarbejde med kommunens skoler, som et Åben Skole-tilbud. Derudover har The Animation Workshop/VIA UC i Viborg  været én af de vigtigste samarbejdspartnere. Igennem flere år har The Animations Workshop arbejdet med at uddanne lærere og pædagoger i animationspædagogik bl.a. via deres projekt Animated Learning Labs. Det har derfor været oplagt for Viborg Bibliotekernes StoryLab-projekt, at samarbejde og koordinere tilbuddene, så de har kunnet understøtte hinanden. Bl.a. har Ditte Lundsgaard, som er freelance animationspædagog og tilknyttet The Animation Workshop, været den gennemgående  underviser i animation på StoryLab-projektet.
StoryLab blev udviklet og ennemført med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Projektets afslutning
StoryLab-Projektet i 2017 blev afsluttet med en fernisering, og der blev taget et fællesbillede, så elevernes kunne fejre deres produktioner og skabe et fællesskab på tværs af hold. Efterfølgende satte vi filmene op på storskærm i børnebiblioteket, så besøgende kunne se dem, samtidig med, at figurer og skitser blev præsenteret i en montre herunder.

Hvad så nu?
Gennem projekt StoryLab har ViborgBibliotekerne opnået en masse gode kompetencer og erfaringer med animation og multimodale læreprocesser. Line Buur Skovgaard, ViborgBibliotekerne, fortæller: "Der er ikke mulighed for at benytte eksterne undervisere, så derfor er det planen også fremover, at arbejde i et format som vi selv kan håndtere. Vi er blevet meget klogere på mange ting til næste gang vi skal lave et projektsamarbejde med skoleklasser. Efter en evaluering med lærerne er det bl.a. oplagt, at vi tilrettelægge forløb som ikke lægge for store arbejdsbyrder over på lærerne, og vi skal forkorte det samlede produktionsforløb, så det bedre kan tilpasses i skolernes andre aktiviteter. Vi har mange planer for kommende forløb, og går også med tanker om, at forsøge os med nogle yngre klassetrin, og arbejde med rim og remser eller eventyr, i kombination med animation. 

Gode råd

Viborg Bibliotekernes råd til andre biblioteker, som andre som vil forsøge sig med lignende forløb:

  • Samarbejd med skolen og udnyt skolereformens krav om understøttende undervisning.
  • Vær som bibliotekar en aktiv inspirator og sæt dig selv i spil.
  • Eksperimentér og kvalificér – og indstil dig på, at det kan være nyt og skræmmende til tider.
  • Fokuser på noget, som I ønsker at bruge fremadrettet og som kompetenceudvikler jer.
  • Vælg noget, som biblioteket – eller bibliotekaren – kan se sig selv i.


 

Vil du vide mere om StoryLab?

Du er velkommen til at kontakte Viborg Bibliotekerne:

Marlene Lønholdt: mlo@viborg.dk

Kontakt

Carsten Olsen
Tlf. +45 2537 1388
carsteno@dfi.dk