Udsat i Danmark

Hjemløs" tegner et portræt af mennesker, som lever et strejferliv i København.
TEMA. Filmene i dette tema er dokumentariske skildringer, som sætter ansigter og stemmer på nogle af de mennesker, som i den aktuelle velfærdsdebat omtales som "socialt udsatte".

Filmene i temaet kan medvirke til at kvalificere og nuancere debatten om, hvad det vil sige at være socialt udsat, og hvordan vores samfund skal forholde sig til mennesker med behov for støtte i tilværelsen. Samfundets tilbud og krav til de svageste grupper er blandt de helt centrale spørgsmål i debatten, og filmene afspejler det brede spektrum af problemer og behov, som socialt udsatte har.

Hvad kan vi lære af filmene?

De fint registrerende og nuancerede filmiske portrætter viser, at man kan være "socialt udsat" på mange måder, og af meget forskellige årsager. Samtidig understreger filmene den vigtige pointe, at hvert enkelt menneske har sin helt egen unikke historie og personlighed, uanset at man slås med forskelligartede problemer som mentale sygdomme, ensomhed, fattigdom, hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug eller kriminalitet.

Udvalgte artikler til temaet

Film i temaet
 

Kontakt

Carsten Olsen
Redaktør og bibliotekskonsulent
Tlf. +45 2537 1388
carsteno@dfi.dk