Filmdag i Vejle

Som
tidligere annonceret inviterer Vejle Bibliotek i samarbejde med Det Danske
Filminstitut alle biblioteksansatte i Ribe, Sønderjyllands, Fyns og Vejle
Amt til temadag om film på bibliotekerne.FILM SKAL SES - OGSÅ PÅ
BIBLIOTEKET !Tidspunkt: Torsdag 17. marts 2005 kl. 9.30 - 15.30Sted: Vejle
BibliotekTilmelding sendes til Helle Kjeldgaard, Vejle Bibliotek: hg@vejlebib.dk / tlf. 76 43 11
31.Tilmeldingsfrist: Torsdag 10. marts 2005.
PROGRAM
9.30 - 11.00DFI
præsenterer: Nye film for børn og unge. Bibliotekskonsulent Carsten
Olsen, DFI, præsenterer et udvalg af sæsonens nye dokumentarfilm,
animations- og fiktionsfilm.
11.00 - 12.15
Filmens sprog 1: Korte fiktionsfilm til børn og
unge.Filminstruktør Christina Rosendahl fortæller om research,
filmsprog og personinstruktion i forbindelse med sine film "Lauges kat" og
"Fucking 14".
12.15 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.15Filmens
sprog 2: "Fluen på væggen".Filminstruktør Christina Rosendahl
fortæller om dokumentargenrens mange forskellige udtryksformer på tv og
film, og giver med udgangspunkt i sin film "Magten over kærligheden"
indblik i sin egen foretrukne metode, og de etiske og kunstneriske
overvejelser i arbejdet med virkeligheden.
14.15 - 14.45Film på
bibliotekerne. Carsten Olsen, DFI, orienterer om aktuelle
aktiviteter, data og strategier for udbredelsen af kort- og
dokumentarfilm i Danmark, og lægger op til erfaringsudveksling om
bibliotekernes rolle og målsætninger.
14.45 - 15.30 DFI
præsenterer: Dokumentarfilm for voksne.Bibliotekskonsulent Carsten
Olsen, DFI, præsenterer et udvalg af sæsonens nye film.
Der serveres kaffe og
kage undervejs i eftermiddagens program.
Tilsvarende
filmdage holdes i løbet af foråret i København og
Århus:
Torsdag 14. april 2005
kl. 9 - 16.Cinemateket, Gothersgade 55, København.For
biblioteksansatte øst for Storebælt. Tilmelding og yderligere
oplysninger: http://www.gentofte.bibnet.dk/Centralbiblioteket.html
Tirsdag 10. maj kl. 9.30
- 16.Århus Kommunes Biblioteker, Hovedbiblioteket.For
biblioteksansatte i Viborg, Århus, Ringkøbing og Nordjyllands
Amt.Tilmelding og yderligere oplysninger: http://www.aakb.dk/sw1519.asp

DFI's kontaktperson:Bibliotekskonsulent Carsten
Olsencarsteno@dfi.dk / tlf. 33 74
35 54