Filmkonference for nordiske bibliotekarer i FrederikshavnI dagene 3. - 5.
november 2005 arrangerer filmforeningen Laterna Nordica for 2. gang
nordisk filmfestival i Frederikshavn. I tilknytning hertil laver
Frederikshavn Bibliotek en konference for nordiske bibliotekarer i dagene
3. - 4. november med officiel åbning onsdag den 2. november kl.
19.30.
Programmet er alsidigt
med særlig vægt på unge og bibliotekernes brug af filmmediet overfor denne
aldersgruppe.
Derfor henvender
konferencen sig bredt til alle bibliotekarer med interesse for
film.
Tilmeld
dig konferencen senest den 30. september ved at skrive til Grethe
Hagensen, Frederikshavn Bibliotek på gh@frederikshavn.dk
Se program og praktiske
oplysninger på www.laternanordica.dk