Filmstriben: Håbets havn

I 1945 ankom 30.000 flygtninge til Malmø fra nazisternes koncentrationslejre. De hvide busser fra Røde Kors bragte de medtagne mennesker i sikkerhed, og modtagelsen i Sverige gav dem håb og livsmod. I ”Håbets havn” ser nogle af flygtningene tilbage på den tid, og hvilken afgørende betydning den fik for resten af deres liv.