Katalog over film fra fjerne naboer19.01.2001
Et katalog med
titlen "Fjerne naboer" udsendes i begyndelsen af marts 2001 til samtlige
hovedbiblioteker. Kataloget præsenterer 151 film som beskæftiger sig med
forholdene i Latinamerika, Afrika og Asien.
Kataloget rummer
både fiktionsfilm og dokumentariske beretninger om vore fjerne naboers liv
- om rigdom og fattigdom, diktatur og demokrati, problemer og håb,
konflikter og forsoning.
De mange film er
opdelt geografisk og man kan i emneregisteret finde film som på tværs af
landegrænser beskæftiger sig med de samme problemstillinger. Dermed kan
kataloget også bruges som vejviser for studerende og andre brugere, som
søger efter film om specifikke lande og temaer.
I kataloget er
både nye og ældre titler, og der er film for alle aldersgrupper. Alle
filmene er i Det Danske Filminstituts distribution.
Kataloget er
udarbejdet af Mediegruppen SPOR i samarbejde med Det Danske
Filminstitut.