Katalogrevision

I
efteråret 1999 blev et katalogudvalg nedsat bestående fire medarbejdere
fra Filminstituttet og fire eksterne konsulenter fra biblioteks-, skole-
og filmbranchen.
Formålet med udvalgets
arbejde er at sikre, at Filminstituttets samling fortsat er tidssvarende
og velredigeret med filmisk og emnemæssig spændvidde.
Udvalget har således
arbejdet på at fjerne uaktuelle og forældede film fra
distributionskataloget, og nu er første del af kataloggennemgangen
tilendebragt med det resultat, at i alt 269 titler (240 voksentitler og 29
børnetitler) er indstillet til kassation.
Katalogudvalget
fortsætter sit arbejde, og vi er meget interesserede i velbegrundede
forslag dels til titler, som bør udgå, dels i forslag til film inden for
emner, der efterspørges meget.
Listen over kasserede
titler ses på vores websted www.dfi.dk
under punktet "Lån, lej & køb film".
Se listen over udgåede
titler her: http://www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=2400
De titler, som
det drejer sig om, skal fjernes fra bibliotekets udlån.

Kassationerne træder i
kraft den 1. august 2000, hvorefter de ikke længere er i Filminstituttets
distribution.
Pia Claudine
SørensenIndkøbskoordinatorpiacs@dfi.dk