Kurser for bibliotekarer i at lave animationsfilm med børn

Børnebibliotekarer i hele landet kan i foråret 2017 deltage i kursusforløb, hvor de undervises i at lave animationsfilm-workshops for børn. Kurserne er arrangeret af Det Danske Filminstitut, Film-X, Medierådet og Bibliotekarforbundet i samarbejde med centralbibliotekerne i Aalborg, Gentofte og Vejle.

Børnebibliotekarer i hele landet kan i foråret 2017 få undervisning i at arrangere workshops for børn, der vil lære at lave stop-motion animationsfilm.

Kursusforløbene tilbydes via centralbibliotekerne i henholdsvis Aalborg, Gentofte og Vejle. Hovedformålene med kurserne er at give børnebibliotekarer inspiration og værktøjer til selv at tilrettelægge korte workshops for de mindre børn og længere forløb for skoleklasser, som kan indgå i bibliotekernes ”åben skole”-indsats.

Animation styrker en række færdigheder og kompetencer, der bidrager til børns digitale dannelse bl.a. kreativitet og innovation, refleksion og analyse, samarbejdsevner og it-kundskaber. Dette kursus kan derfor bidrage til at styrke den samlede strategi omkring digital dannelse på bibliotekerne. Nogle biblioteker har allerede gode erfaringer med animationsworkshops for børn – og nogle gange også som et weekend-tilbud for hele familien.

Hvert kursusforløb består af to webinarer og en workshop. Bibliotekarerne introduceres til enkle og effektive animationsteknikker, og kursisterne kommer selv til at producere små film i simple online animationsværktøjer, som både bibliotekerne, skolerne og børnene selv frit kan benytte.

Der undervises i de to stop-motion apps ”FILM-X Animation” og ”Stop Motion Studio Pro”.

Kursusforløb:
Hvert forløb strækker sig over tre dage og består af både webinarer (onlinekursus) og workshop. Som en del af hvert forløb vil der blive stillet en mindre hjemmeopgave, der giver træning i værktøjerne, som præsenteres på workshoppen. Det er obligatorisk at deltage i alle tre kursusdage. For at deltage skal man medbringe egen iPad eller tablet.

Steder og datoer for webinarer og kursusdage i 2017:

Aalborg
Tirsdag 28. februar kl. 10 -11: Webinar – introduktion til forløbet:
Tirsdag 7. marts kl. 9-16: Workshop på Aalborg Centralbibliotek.
Hjemmeopgave
Tirsdag 14.marts kl. 10-11: Webinar – feedback på hjemmeopgave og evaluering.
Tilmelding til kursusforløbet i Aalborg på centralbibliotek.dk.

Gentofte (tilknytning Roskilde).
Tirsdag 21. marts kl. 10-11: Webinar – introduktion til forløbet.
Onsdag 29. marts kl. 10-16: Workshop på Gentofte Centralbibliotek.
Hjemmeopgave
Onsdag 5. april kl. 10-11: Webinar – feedback på hjemmeopgave og evaluering.
Tilmelding til kursusforløbet i Gentofte på centralbibliotek.dk.

Vejle (tilknytning: Odense og Herning).
Torsdag 27. april kl. 10-11: Webinar – introduktion til forløbet.
Torsdag 4. maj kl. 10-16 Workshop på Vejle Centralbibliotek 
Hjemmeopgave 
Mandag 15. maj kl. 13-14: Webinar: Feedback på hjemmeopgave og evaluering.
Tilmelding til kursusforløbet i Vejle på centralbibliotek.dk.

Undervisere på kursusforløbene:
Kari Eggert Rysgaard, Undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten FILM-X, Det Danske Filminstitut og Per Marstal og Peter Nordahl, Gentoftegade Bibliotek

Pris for deltagelsen:
250 kr. Prisen dækker et kursusforløb på tre dage og inkluderer forplejning på workshoppen.

Målgruppe:
Kursusforløbet er målrettet alle biblioteksansatte. Andre er dog også velkomne til at tilmelde sig, så længe man har tilknytning til biblioteksverdenen. Der er plads til maks. 20 deltagere på kursusforløbet.

Arrangør:
Kursusforløbene arrangeres af Det Danske Filminstitut og Medierådet for Børn og Unge i samarbejde med centralbibliotekerne i Aalborg, Gentofte og Vejle og Bibliotekarforbundet.