Landsdækkende undersøgelse af bibliotekernes filmformidling

Det Danske Filminstitut har igangsat en landsdækkende undersøgelse af bibliotekernes filmformidling. Undersøgelsen skal tage pulsen på de nuværende aktiviteter og faciliteter, og indkredse bibliotekernes egne bud på hvordan deres filmkulturelle tilbud kan styrkes og understøttes.

DFI forbereder i øjeblikket et oplæg til ny filmpolitisk aftale for 2019-2023. Ét af fokusområderne er, at styrke og understøtte de filmkulturelle tilbud på danske folkebiblioteker, og DFI har derfor igangsat en større undersøgelse. Undersøgelsen skal kortlægge bibliotekernes nuværende filmvisningsfaciliteter og formidlingsaktiviteter, og samtidig give bibliotekerne mulighed for at pege på, hvordan DFI’s fremtidige tilbud bedst afspejler bibliotekernes virkelighed og behov.

Undersøgelsen består dels af kvalitative interviews på udvalgte biblioteker, og dels af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse som foretages i samarbejde med KANTAR Gallup i samtlige 98 danske kommuners biblioteksvæsener.

Der bliver foretaget interviews med biblioteksledere på både små og store biblioteker, med det formål at få indsigt i omfanget af filmaktiviteter, faciliteter, publikumsinteresse, formidlingsformer, lokalt samarbejde med andre kulturaktører og børne- og undervisnings institutioner. Målet er at blive klogere på generelle forhold, men også på de lokale forskelle.

Det er bibliotekernes filmformidling i bred forstand der undersøges, med vægt på aktiviteter for publikum og med et særligt fokus på Filminstituttets tilbud, herunder Filmstriben – se film på biblioteket og Danmark på film.

Den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse som foretages i samarbejde med KANTAR Gallup forsøger at komme bredt ud i en kortlægning af både hovedbibliotekers og filialers filmaktiviteter og -faciliteter.

Spørgeskemaerne er adresseret til folkebibliotekernes chefer, og forhåbentlig vil alle give sig tid til at bruge 5 minutter på enten at besvare spørgsmålene eller sende dem videre til andre i deres biblioteksvæsen.

Svarene fra alle landets biblioteker skulle meget gerne være afgivet senest fredag 20. oktober 2017. Herefter indledes en analyse, som skal uddrage de væsentligste bud på, hvordan bibliotekernes filmkulturelle tilbud kan styrkes og understøttes, og hvilken rolle DFI skal spille i samarbejdet med bibliotekerne.